ผัวทิ้ง Jazz x Teng JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก)


INTRO | Am Bm | Em | ( 2 Times )

 
Hey H
Am 
ey อะไรกัน ดีกับเธ
Bm 
อจะตาย
 
ไม่งี่เง่
Em 
า ไม่งอแง ปล่อยไปไหนก็ไป
 
ไม่โทรจิ
Am 
ก โทรตาม จะไลน์ไ
Bm 
ปเป็นข้อความ
 
จะเฟสไท
Em 
ม์ให้กลับบ้าน เคยไหม ไม่มี

 
แล้ววันนี้
Am 
ดันบอกกัน..ว่าเลิกกั
Bm 
นเหอะเธอ
 
ตัวมันช
Em 
าใจมันหวิว 
 
ว่างงฟิลของเธอ
 
บอกเหตุผ
Am 
ลมาได้ไหม
 
เธอไม่บอ
Bm 
กสุดท้ายก็เดินจากไ
Em 
 
ผิดอะไรวะเออ..
 

 
จงรั
Am 
กภักดี
Bm 
ทุกอย่าง 
 
รั
Em 
กจนไม่ลืมหูลืมตา
 
คิ
Am 
ดนอกใจ
Bm 
ก็ไม่เค
Em 
ย..
 
วันนี้
Am 
เธอทำ
Bm 
มันเปลี่ยน..ให้ชีวิต
Em 
เรามันพังทลาย
 
ก็ไม่รู้
Am 
ว่าทำไม 
 
ว่าทำไ
Bm 
ม ว่าทำไม ว่าทำไม
Em 
..

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
เวรก
Am 
รรมแต่ปางใด 
 
ชาติที่แ
Bm 
ล้วคงทำอะไรให้เธ
Em 
 
เหมือนมีดปักที่กลางใจ มันคืออะไร มันเกิดอะไ
Am 
 
เธอเก็บเสื้อผ้าแล้วปิดประ
Bm 
ตู
 
สุดท้ายแล้วเธอก็จากไ
Em 
ป.. 
 
มันผิดอะไรวะเออ

 
จงรั
Am 
กภักดี
Bm 
ทุกอย่าง 
 
รั
Em 
กจนไม่ลืมหูลืมตา
 
คิ
Am 
ดนอกใจ
Bm 
ก็ไม่เค
Em 
ย..
 
วันนี้
Am 
เธอทำ
Bm 
มันเปลี่ยน..ให้ชีวิต
Em 
เรามันพังทลาย
 
ก็ไม่รู้
Am 
ว่าทำไม 
 
ว่าทำไ
Bm 
ม ว่าทำไม ว่าทำไม
Em 
..

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

INSTRU | Am Bm | Em | ( 4 Times )

 
หรือว่าเข
Am 
าไปมีคนใหม่ 
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง
 
เราไม่ดีมั
Em 
นก็ไม่ใช่ 
 
ทำไมฉันโดนผัวทิ้ง
 
เกิดคำถ
Am 
ามว่าเพราะอะไร 
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง
 
ทำไม
Em 

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Am 
นผัวทิ้ง
 
ทำไมฉันโด
Bm 
นผัวทิ้ง 
 
ทำไมฉันโด
Em 
นผัวทิ้ง

OUTRO | Am Bm | Em | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites