ไสว่าลืมได้ บอย พนมไพร


INTRO | Am | F | G | Em | Am |
INTRO | F G | Em Am |
INTRO | F G | Em | Am |

Am 
มั่นใจเจ้าของ..
 
ว่าเฮาต้องลืม ต้องลืม ต้องลืม
Em 
เขาได้
Am 
บอกกับใจเจ้าของ..
 
ว่าบ่ให้คิด ให้คิด ให้คิดฮ
G 
อดเขา

Am 
แต่อ้ายเฮ็ดบ่ได้
 
สมองมันมี มันมี มันมีแต่
Em 
หน้าเจ้า
 
ใจเ
F 
สาะแท้น้อเฮา 
 
ไสว่าลืมเ
G 
ขาได้

 
นั่งน้ำตา
Dm 
ย้อย 
 
เป็นจั่งใด๋เล่าบักค
Em 
นเก่ง
 
เข้าใจแล้ว
F 
บ้อว่าความฮักมันเป็นจั่งใ
C 
ด๋
 
อย่ามาเว้า
Dm 
เล่นกับเรื่องหั
Em 
วใจ
 
อย่าปากเ
F 
ก่ง.. 
 
ถ้ามึงยังฮักเข
G 
าอยู่..

 
จักอ้
F 
ายสิหมุ่นหนีไปทางไ
G 
หน
 
หัวใ
Em 
จยังหาป่องออกบ่
Am 
พ้อ
 
อ้าย
F 
ฮักเจ้าแฮง
G 
ฮู้บ่ 
 
กลับมาหาอ้า
C 
ยสา
 
ถ้าบ่มีเ
F 
จ้าแล้วอ้ายสิอยู่จั่งใ
G 
ด๋
 
นั่งฮ้อง
Em 
ไห้จนว่าน้ำ
Am 
ตาล้นฟ้า
 
เฮ็ดจั่งใ
F 
ด๋เจ้าจั่งสิกลับ
G 
มา..ฮักกันคื
C 
อเก่า

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
นั่งน้ำตา
Dm 
ย้อย 
 
เป็นจั่งใด๋เล่าบักค
Em 
นเก่ง
 
เข้าใจแล้ว
F 
บ้อว่าความฮักมันเป็นจั่งใ
C 
ด๋
 
อย่ามาเว้า
Dm 
เล่นกับเรื่องหั
Em 
วใจ
 
อย่าปากเ
F 
ก่ง.. 
 
ถ้ามึงยังฮักเข
G 
าอยู่..

 
จักอ้
F 
ายสิหมุ่นหนีไปทางไ
G 
หน
 
หัวใ
Em 
จยังหาป่องออกบ่
Am 
พ้อ
 
อ้าย
F 
ฮักเจ้าแฮง
G 
ฮู้บ่ 
 
กลับมาหาอ้า
C 
ยสา
 
ถ้าบ่มีเ
F 
จ้าแล้วอ้ายสิอยู่จั่งใ
G 
ด๋
 
นั่งฮ้อง
Em 
ไห้จนว่าน้ำ
Am 
ตาล้นฟ้า
 
เฮ็ดจั่งใ
F 
ด๋เจ้าจั่งสิกลับ
G 
มา..ฮักกันคื
C 
อเก่า

 
จักอ้
F 
ายสิหมุ่นหนีไปทางไ
G 
หน
 
หัวใ
Em 
จยังหาป่องออกบ่
Am 
พ้อ
 
อ้าย
F 
ฮักเจ้าแฮง
G 
ฮู้บ่ 
 
กลับมาหาอ้า
C 
ยสา
 
ถ้าบ่มีเ
F 
จ้าแล้วอ้ายสิอยู่จั่งใ
G 
ด๋
 
นั่งฮ้อง
Em 
ไห้จนว่าน้ำ
Am 
ตาล้นฟ้า
 
เฮ็ดจั่งใ
F 
ด๋เจ้าจั่งสิกลับ
G 
มา..ฮักกันคื
C 
/
A 
อเก่า

OUTRO | F G | Em Am |
OUTRO | F G | Em | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites