อ้ายเฮ็ดนำบ่ได้ มิน กันตพัฒน์


INTRO | Em | Em | Am | Em |
INTRO | Em D | Em | Am Bm | Em |

 
บ่ได้ฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่หากเ
D 
ป็นฮักเพื่อ
Em 
จริงใจ
 
ในเมื่อเจ้าเห็นเขาเป็นเส้น
Am 
ชัย
 
ถึงฮักปาน
Bm 
ได๋อ้ายยอมหลี
Em 
กทาง
 
เจ้ามาขอเคลียร์
Am 
ใจ 
 
พร้อมแฟนใ
Bm 
หม่นั้นยืน
Em 
ข้างๆ
 
ขอให้อ้
D 
ายคืนสิทธิ์ทุกอ
Bm 
ย่าง เพื่อฮักจบลบเฮาถิ่
Am 
มสา
D 

 
กลั้นเอาไว้น้ำ
Em 
ตา 
 
ตอน
Bm 
เจ้า..พาเขาเคลีย
Em 
ร์ใจ
 
แต่เมื่อเขามาอย่างลูกผู้
Am 
ชาย 
 
อ้ายยินดี
Bm 
พ่ายแบบบ่ตั้ง
Em 
ท่า
 
ถามว่าเจ็บบ่
Am 
หนอ 
 
สิหาหยัง
Bm 
น้อเปรียบจั่ง
Am 
สิสา
 
ย่อนว่าฮักบ่ได้หวังเลิ
Bm 
กลา 
 
บอกได้แค่
D 
ว่าคือสิขา
Em 
ดใจ…

 
อ้ายเฮ็ดนำบ่
A7 
ได้ 
 
ย่อนใ
G 
จอ้ายบ่หลา
Em 
ยพอ
 
ลืม
D 
สาฮักเฮาน้อง
Am 
ขอ 
 
คำนี้
Bm 
ฮู้บ่ปานฟ้า
G 
ผ่าใจ
 
เมื่อเจ้าเลือกเขา
Em 
แล้ว อ้ายคนแพ้ยอมหลีกทา
Am 
งไป
 
แต่ขอนำคำฮักเคย
Em 
ใช้ 
 
ขอเก็บเอา
D 
ไว้..ยามใจหมด
Bm 
หวัง

 
เจ้ามีฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่อ้าย
Bm 
มีฮักเพื่อจริง
Em 
ใจ
 
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวย
Bm 
ชัยในทุกเส้น
Em 
ทาง
 
บ่ต้องห่วง
Am 
กังวล 
 
ว่าสิมี
Bm 
คนคืออ้ายไป
Am 
ขวาง
 
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจ
Bm 
ฮ่างๆ 
 
ไปก้มหน้าย่
D 
างหลอยเช็
Em 
ดน้ำตา

INSTRU | Em | Em | Am | Em |
INSTRU | Em D | Em | Am Bm | Em |

 
อ้ายเฮ็ดนำบ่
A7 
ได้ 
 
ย่อนใ
G 
จอ้ายบ่หลา
Em 
ยพอ
 
ลืม
D 
สาฮักเฮาน้อง
Am 
ขอ 
 
คำนี้
Bm 
ฮู้บ่ปานฟ้า
G 
ผ่าใจ
 
เมื่อเจ้าเลือกเขา
Em 
แล้ว อ้ายคนแพ้ยอมหลีกทา
Am 
งไป
 
แต่ขอนำคำฮักเคย
Em 
ใช้ 
 
ขอเก็บเอา
D 
ไว้..ยามใจหมด
Bm 
หวัง

 
เจ้ามีฮักเพื่อ
Em 
ลืม 
 
แต่อ้าย
Bm 
มีฮักเพื่อจริง
Em 
ใจ
 
กะเลยเฮ็ดคือน้องบ่ได้ ได้แค่อวย
Bm 
ชัยในทุกเส้น
Em 
ทาง
 
บ่ต้องห่วง
Am 
กังวล 
 
ว่าสิมี
Bm 
คนคืออ้ายไป
Am 
ขวาง
 
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจ
Bm 
ฮ่างๆ 
 
ไปก้มหน้าย่
D 
างหลอยเช็
Em 
ดน้ำตา

OUTRO | Em | Am | Bm D | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites