เด็กใต้ป้ายไหร วงพัทลุง พาราฮัท


INTRO | D Bm | Em A | ( 2 Times )
INTRO | D Bm | Em A | D Bm | G A | D A |

D 
เป็นเด็กใต้ 
 
 
F#m 
เกิดเมืองใต้ 
 
รัก
Bm 
สาวใต้
G 
บ้านอยู่ใต้ 
 
A 
หลงภาษาใต้ 
 
นี่
D 
คือตัวตน
 
เกิดเป็น
G 
คนเมืองหนังโ
A 
นราห์ 
 
ยัง
F#m 
คงคอยถ้าหา
Bm 
รักสักคน
 
พอมีมั้งห
Em 
ม้าย 
 
สาวใดอิ
A 
สน 
 
ไอ้คนอย่าง
D 
ฉัน
A 

 
ได้มาเ
D 
จอสาวงาม 
 
 
F#m 
ดินแดนด้ามขวา
Bm 
นทอง
G 
อยากจะขอจับจ
A 
องสี่ห้องหั
D 
วใจ
 
น้องเป็นเด็กใ
G 
ต้ 
 
ป้ายไ
A 
หรคนดี 
 
ช่วย
F#m 
บอกพี่ทีจะไป
Bm 
สู่ขอ
 
พี่จะไปก
Em 
ราบไหว้แม่
A 
พ่อ 
 
แล้วขอน้องแต่งง
D 
าน

 
ตา
Em 
คม ผมยาว ผิวไม่
F#m 
ขาวสักเท่าใด
 
มันช่
G 
างถูกใจ 
 
พี่บ่
D 
าวคนนี้
 
มาร่
Em 
วมสืบสานวัฒน
F#m 
ธรรมประเพณี
 
ของคนใ
G 
ต้เรานี้ 
 
ดีหม้ายละน้
A 
อง

 
บ้านน้องอยู่ไ
G 
หน 
 
บอกไ
A 
ด้หม้าย
F#m 
คนดี
 
น้องเป็นเด็กใ
Bm 
ต้ป้ายนคร
Em 
ศรีฯ เมืองกร
A 
ะบี่หรือที่ไ
D 
หน
 
หรือน้องเป็นสาวชุม
G 
พร 
 
ไซร้บัง
A 
อรน่ารักอย่
F#m 
างนี้
 
หรือน้องเป็น
Bm 
สาวสุราษฎร์ธา
Em 
นี เมืองคน
A 
ดีมีสาวง
D 
าม

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต 
 
เห็นน้องเด็ดเหลือเกิน

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
ตา
Em 
คม ผมยาว ผิวไม่
F#m 
ขาวสักเท่าใด
 
มันช่
G 
างถูกใจ 
 
พี่บ่
D 
าวคนนี้
 
มาร่
Em 
วมสืบสานวัฒน
F#m 
ธรรมประเพณี
 
ของคนใ
G 
ต้เรานี้ 
 
ดีหม้ายน้
A 
อง..

 
บ้านน้องอยู่ไ
G 
หน 
 
บอกไ
A 
ด้หม้าย
F#m 
คนดี
 
น้องเป็นเด็กใ
Bm 
ต้ป้ายนคร
Em 
ศรีฯ เมืองกร
A 
ะบี่หรือที่ไ
D 
หน
 
หรือน้องเป็นสาวชุม
G 
พร 
 
ไซร้บัง
A 
อรน่ารักอย่
F#m 
างนี้
 
หรือน้องเป็น
Bm 
สาวสุราษฎร์ธา
Em 
นี เมืองคน
A 
ดีมีสาวง
D 
าม

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต..

 
ถ้าน้องเป็นส
Em 
าวพัทลุง 
 
พี่จะ
F#m 
มุ่งไปหารัก
 
ชอบเ
G 
ธอยิ่งนักสาวเ
D 
มืองสงขลา
 
เมืองต
Em 
รังหรือระนอง 
 
หรือน้อง
F#m 
อยู่พังงา
 
หรือ
G 
ว่า 
 
น้องอยู่ภูเ
A 
ก็ต 
 
เห็นน้องเด็ดเหลื
D 
อเกิน

 
Em 
ตูล ยะลา นราฯ ปัตต
A 
านี 
 
ป้ายไหนก็รักน้อง

OUTRO | D Bm | G A | ( 2 Times )
OUTRO | D Bm | G D |
OUTRO | Bm G | D A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites