เจ็บกว่าเก่า กระต่าย พรรณนิภา


INTRO | Am | G | F | C E |
INTRO | Am | G | F | G |

Am 
แม่นผู้ใด๋หละเว้า 
 
กิน
Em 
เหล้าแล้วมันสิลืม
F 
ลืมความหลังครั้งก่
G 
อน
Am 
แม่นผู้ใด๋หละเว้า 
 
ผู้
Em 
เฒ่าทางใด๋ละสอน
 
กินเห
F 
ล้าแล้วสิเซาเ
G 
จ็บ..

Am 
คงบ่แม่นความจริง 
 
เพราะ
Em 
สิ่งที่เฮาได้เจอ
 
แฮง
F 
กิน แฮงเมา แฮงทรม
G 
าน
Am 
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
 
ย้อนเมาแล้ว
Em 
คิดเห็นภาพวันวาน..
 
ตอนที่เฮาฮัก
F 
กัน.. 
 
G 
อ.. ฮะโอ่ ฮะโอ ฮะโอ..

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
สิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า..
 
มันแฮงเจ็
C 
บกว่าเก่า..

INSTRU | Am Em | F G | ( 3 Times ) | Am |

Am 
คงบ่แม่นความจริง 
 
เพราะ
Em 
สิ่งที่เฮาได้เจอ
 
แฮง
F 
กิน แฮงเมา แฮงทรม
G 
าน
Am 
แฮงเจ็บคักกว่าเก่า
 
ย้อนเมาแล้ว
Em 
คิดเห็นภาพวันวาน
 
ตอนที่เฮาฮัก
F 
กัน.. 
 
G 
ว.. ฮุโว ฮุโว ฮุโว..

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
แม่นสิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า.. 
 
โฮ…

 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บย้อนคิดฮอด
Am 
เขา
 
แฮงเมาผัดแฮงเศ
F 
ร้า 
 
เหงาในหัวใ
G 
 
แฮงเมาผัดแฮงเ
C 
จ็บ 
 
เจ็บจนน้ำตาไ
Am 
หล
 
สิเมาจนตับแข็งต
F 
าย 
 
มันกะเจ็บคือเ
G 
ก่า

 
คิดฮอดมื้อแต่
Am 
ก่อน..ตอนยังมีสอง
Em 
เฮา
 
บ่มีทางที่เห
F 
ล้าสิลบเลือนลงไ
G 
ด้
 
ไผว่าเมาแล้ว
Am 
ลืม 
 
อย่าสิเชื่อเขา
Em 
หลาย
 
แม่นสิเมาส่ำใ
F 
ด๋ 
 
มันกะฮักคือเ
G 
ก่า..
 
แฮงเมาแฮงเจ็
C 
บกว่าเก่า

OUTRO | Am Em | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites