ฉันเขียนเพลงรักจากจินตนาการ Man’r


Tune to Eb
INTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am D | G |
INTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am Bm | C D |

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

Cmaj7 
คู่เราอาจไม่เป็นเหมือนใคร
Bm 
จนในบางครั้งนี่
Em 
เราแฟนกันจริงไหม
Am 
ฉันว่าหลายคนอาจส
D 
งสัย
 
เพราะเราทะเลากันบ่
G 
อยจนมากกว่ารักเแล้ว

Cmaj7 
ไอ้คำหวานๆก็ไม่ค่อยจะมีให้กันสักเท่าไหร่
Bm 
เช้าสายบ่าย
Em 
ทะเลาะก็ไม่รู้เป็
Am 
นไร 
 
 
Bm 
 
แล้วเธอจะเ
C 
อายังไง 
 
 
D 

 
แค่
Cmaj7 
พูดว่ารักมันยากมันเย็นหรื
Bm 
อไร
 
พูดอ
Em 
ะไรเธอก็ไม่เข้
Am 
าใจ 
 
เธอเป็นอ
D 
ะไรทำไมชอ
Gmaj7 
บเถียง
 
ขอได้ไ
Cmaj7 
หมลองไม่ทะเลาะหนึ่
Bm 
งวัน
Em 
 
แล้วเราก็ลองหวา
Am 
นกัน 
 
ลองดูเธอจะต
D 
ายไหมเ
G 
ธอ

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

Cmaj7 
รู้ว่ารักของเราไม่ได้สวย
Bm 
งามเหมือนดั่งใน
Em 
นิยาย
 
อาจมีทะเลา
Am 
ะกันบ้างอยากให้เธอนั้
D 
นเข้าใจ
Gmaj7 
  แต่ถึงยังไงฉันก็อยู่ข้างเธอ
 
ไม่ต้
Cmaj7 
องกังวลว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงไป
Bm 
ตั้งแต่เจอเธอไ
Em 
ม่เปลี่ยนแปรใจ
Am 
เหนื่อยทะเลา
Bm 
ะแล้วหนา 
 
แต่
C 
รักไม่เปลี่ยนเลยค
D 
รับ

Cmaj7 
รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันไม่ได้
Bm 
แพ้ที่ยอมไปง้อ
Em 
เธอก่อน
 
ในเมื่อ
Am 
รู้ว่าเธอนั้นง
D 
อน 
 
ถ้าฉันไม่
Gmaj7 
ง้อเธอคงน้อยใจ
Cmaj7 
รู้เอาไว้เลยนะว่าฉันรัก
Bm 
เธอนั้นมาก
Em 
แค่ไหน
 
อย่าเอาแต่
Am 
งอนจนไม่ส
D 
นใจ 
 
ว่ารักที่ใ
G 
ห้มันมากเหลือเกิน

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
เจอ 
 
แต่อยา
Em 
กขอบคุณเธอ
Am 
  ถึงบางเ
D 
วลาฉันอาจจะเ
Gmaj7 
ป็นแฟนที่ไม่ค่อยดี
Cmaj7 
  ต่อจากนี้
Bm 
ไป 
 
จะใช้เว
Em 
ลาที่มี
Am 
  จะอยู่กับเธ
Bm 
อให้นานเท่านาน
C 
  จะอยู่กับเ
D 
ธอไปจนชรา

Cmaj7 
  ไม่รู้อะไรที่ทำให้
Bm 
มองเธอแล้
Em 
วไม่เคยเบื่อ
Am 
  ที่พูดว่ารั
D 
กพี่พูดจริ
Gmaj7 
งๆ ไม่ใช่ว่าฉันเป็นเสือ
Cmaj7 
  อยากให้เธอนั้นเชื่อใจ
Bm 
  ถึงแม้บาง
Em 
ครั้งฉันอาจจะเ
Am 
ผลอไปมองใคร
D 
  แต่ใจฉัน
G 
รักแค่เธอ

OUTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites