INTRO | C | D | Bm | Em |

 
หน้าตากะพอ
Em 
ส่ำนี้ 
 
มีดีกะแค่สั
Bm 
นใหญ่
 
เกี่ยวหญ้าให้งัวเลี้ย
Am 
งไก่ 
 
รายได้กะพอเลี้ย
Em 
งตัว
 
เช้ามื้อนี้แสงทองส่อง
C 
ฟ้า 
 
ได้เวลาหาหญ้าใ
Em 
ห้งัว
 
กอดรูปผู้สาวแฟนอ้ายอย่าไหวก
D 
ลัว
 
อ้ายสิขายงัวเก็บเงินไปแต่ง
Em 
ดอง..
D 

 
มาฮอดข้างเถียงนา
Em 
น้อย
 
หวานบ่ค่อยเนาะเสียงคนหยอ
Bm 
กกัน
 
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้าย
Am 
สั่น
 
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้า
Em 
ของ
 
เต้นหย่องกองหญ้าห่า
C 
ตำ
 
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อ
Em 
น้อง
 
ยอมให้เขาพามาคั้นมาห
D 
ย่อง
 
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้าย
Em 
วังเวง..
D 

 
อ้ายมาหาหญ้าให้
C 
งัว
 
บ่แม่นอ้าย
D 
ตั๋วหลอยจอบเจ้าดอก
Em 
หล่า
 
เมื่อมันเห็นตำ
D 
ตา 
 
จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่น
G 
ตั๋วเก่ง
D 
หญ้าที่อ้ายเกี่ยว
C 
มา
 
ไทบ้านค
Bm 
งส่า 
 
ว่าอ้ายเอามากิ
Am 
นเอง
 
นัดบ่าวบ้านใ
D 
ด๋น้อมาข่มเ
G 
หง
 
เหยียบใจนักเ
D 
ลงคืออ้าย
G 
ลงคอ
D 

 
กลับมาเว้ากับงัว
Em 
น้อย
 
ผู้สาวหลอยไปมีชู้
Bm 
ใหม่
 
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไ
Am 
หว
 
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะ
Em 
เนาะ
 
กะสิเอาเวียกงานล้างใ
C 
 
เพื่อสิได้มีแฮง
Em 
สู้ต่อ
 
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกไ
D 
ด้บ่
 
หลาบซะเนาะฮักไผกะ
Em 
ถืกตั๋ว
D 

INSTRU | C | Bm | C D | G |

 
มาฮอดข้างเถียงนา
Em 
น้อย
 
หวานบ่ค่
D 
อยเนาะเสียงคนหยอ
Bm 
กกัน
 
เข้าไปใกล้ล่ะหัวใจอ้าย
Am 
สั่น
 
สาวผู้นั่นโลดแม่นแฟนเจ้า
Em 
ของ
 
เต้นหย่องกองหญ้าห่า
C 
ตำ
 
จังแม่นเจ้าย่ำใจอ้ายน้อ
Em 
น้อง
 
ยอมให้เขาพามาคั้นมาห
D 
ยอง
 
ยินเสียงเจ้าฮ้องใจอ้าย
Em 
วังเวง..
D 

 
อ้ายมาหาหญ้าให้
C 
งัว
 
บ่แม่นอ้าย
D 
ตั๋วหลอยจอบเจ้าดอก
Em 
หล่า
 
เมื่อมันเห็นตำ
D 
ตา 
 
จั่งได้ฮู้ว่าเจ้าจั่งแม่น
G 
ตั๋วเก่ง
D 
หญ้าที่อ้ายเกี่ยว
C 
มา
 
ไทบ้านค
Bm 
งส่า 
 
ว่าอ้ายเอามากิ
Am 
นเอง
 
นัดบ่าวบ้านใ
D 
ด๋น้อมาข่มเ
G 
หง
 
เหยียบใจนักเ
D 
ลงคืออ้าย
G 
ลงคอ..
D 

 
กลับมาเว้ากับงัว
Em 
น้อย
 
ผู้สาวหลอยไปมีชู้
Bm 
ใหม่
 
หลูโตนเขาคงถ่าเฮาบ่ไ
Am 
หว
 
คือสิบ่ได้ขายเจ้าล่ะ
Em 
เนาะ
 
กะสิเอาเวียกงานล้างใ
C 
 
เพื่อสิได้มีแฮง
Em 
สู้ต่อ
 
บักหัวใจอย่าฮักไผอีกไ
D 
ด้บ่
 
หลาบซะเนาะฮักไผกะ
Em 
ถืกตั๋ว

 
ไปเกี่ยวหญ้าควรหามาให้
D 
งัว
 
มึงอย่าเผลอตัว..ไปแย่งหญ้างัว
G 
กิน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites