ไปต่อหรือพอแค่
Ab 
นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

INSTRU | Eb | Gm | Ab | Bb | Bb |

 
ชีวิตจ
Eb 
ริงมันไม่ได้ดีเหมือน
Cm 
นิยาย
 
ที่ตอนสุดท้
Ab 
ายจบลงเ
Bb 
อยก็เรารั
Eb 
กกัน
 
แรกก็ห
Ab 
วานซึ้งใ
Bb 
จ 
 
เนิ่นนาน
Gm 
ไปก็ไม่สำ
Cm 
คัญ
 
เมื่อความ
Fm 
จริง 
 
เธอแบ่ง
Bb 
รักให้ใครคน
Eb 
อื่น

 
เลือกทางไ
Fm 
หนก็มีน้ำ
Bb 
ตา
 
การจาก
Gm 
ลาคือความเ
Cm 
สียใจ
 
ถึงเว
Ab 
ลา 
 
ที่ฉันเองต้องยอมรั
Bb 
บมัน

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

INSTRU | Gm | Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Gm | Cm | C# | Bb |

 
เลือกทางไ
Fm 
หนก็มีน้ำ
Bb 
ตา
 
การจาก
Gm 
ลาคือความเ
Cm 
สียใจ
 
ถึงเว
Ab 
ลา 
 
ที่ฉันเองต้องยอมรั
Bb 
บมัน

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้ 
 
ฉัน
Bb 
คงต้องตัด
Gm 
สินใจ
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

 
ไปต่อหรือพอแ
Ab 
ค่นี้..
Gm 
โฮ..
 
ยิ่ง
Cm 
ฝืนยิ่งช้ำ
Fm 
ใจ 
 
อยากจะ
Bb 
ลืมแต่ใจยังค
Eb 
งรัก
 
ปากบอกว่าทนไม่ไ
Ab 
หว 
 
แต่ใ
Bb 
จไม่เคย
Gm 
รับฟัง
 
สุด
Cm 
ท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉัน 
 
หัวใจ
Bb 
พังเพราะฉันโ
Eb 
ง่เอง

 
สุดท้ายเธอไปจาก
Fm 
ฉันรักต้อง
Bb 
พังเพราะฉันโง่เอง

OUTRO | Ab Abm | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites