INTRO | Em | Am | C | D | ( 2 Times )

Em 
ตั้งใจว่าสิเลิกแล้ว 
 
แต่
Am 
มันก็มีแนวให้คิดต่อ
C 
ย้อนได้มาพบพ้อ 
 
 
D 
คนที่บ่จริงใจ
Em 
กะคิดว่าสิมันแล้ว 
 
บ่
Am 
ด่นกะหาแนวออกลาย
 
บอก
C 
ฮักคนนี้ 
 
ดีกับคนนั้นเฮ็ด
B7 
ปาน
 
บ่มีพ่อ
Em 
แม่

 
กะ
Am 
เลยต้องใช้เหล้าดูแล 
 
 
Em 
ยามแพ้กะขอแค่มีเหล้า
 
กลับ
C 
หมู่กอดคอจิบเบาสิได้ลืม
D 
เขาคนหลายใจ
B 

 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายมันลง
D 
คอ 
 
เมาให้
Bm 
พอพอสิลืม
Em 
เค้าได้
 
เบิ่ดขวด
C 
นี้กูสิเซาฮ้อง
D 
ไห้ 
 
หาคน
Bm 
ใหม่ที่ใจใหญ่
Em 
กว่าตับ
 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายจนเมา
D 
หลับ 
 
ซอด
Bm 
แจ้งมับฮากจนนับ
Em 
บ่ได้
 
ฮอดมือ
C 
อื่นกูสิเป็นคน
D 
ใหม่ 
 
สิเลิก
C 
เหล้าเลิกกับเขาให้
D 
ได้
 
รีเซ็ทหัว
B7 
ใจ..ให้ลืมความเจ็บ

INSTRU | Em | C | D | B7 |
INSTRU | Em | D | C | D |

 
กะ
Am 
เลยต้องใช้เหล้าดูแล 
 
 
Em 
ยามแพ้กะขอแค่มีเหล้า
 
กลับ
C 
หมู่กอดคอจิบเบาสิได้ลืม
D 
เขาคนหลายใจ
B 

 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายมันลง
D 
คอ 
 
เมาให้
Bm 
พอพอสิลืม
Em 
เค้าได้
 
เบิ่ดขวด
C 
นี้กูสิเซาฮ้อง
D 
ไห้ 
 
หาคน
Bm 
ใหม่ที่ใจใหญ่
Em 
กว่าตับ
 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายจนเมา
D 
หลับ 
 
ซอด
Bm 
แจ้งมับฮากจนนับ
Em 
บ่ได้
 
ฮอดมือ
C 
อื่นกูสิเป็นคน
D 
ใหม่ 
 
สิเลิก
C 
เหล้าเลิกกับเขาให้
D 
ได้

 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายมันลง
D 
คอ 
 
เมาให้
Bm 
พอพอสิลืม
Em 
เค้าได้
 
เบิ่ดขวด
C 
นี้กูสิเซาฮ้อง
D 
ไห้ 
 
หาคน
Bm 
ใหม่ที่ใจใหญ่
Em 
กว่าตับ
 
เลิกบ่
C 
ได้กะฮายจนเมา
D 
หลับ 
 
ซอด
Bm 
แจ้งมับฮากจนนับ
Em 
บ่ได้
 
ฮอดมือ
C 
อื่นกูสิเป็นคน
D 
ใหม่ 
 
สิเลิก
C 
เหล้าเลิกกับเขาให้
D 
ได้
 
รีเซ็ทหัว
B7 
ใจ..ให้ลืมความเจ็บ

Em 
สิเลิก
C 
เหล้าเลิกกับเขาให้
D 
ได้
 
รี
B7 
เซ็ทหัวใจ..ให้ลืมความเจ็บ

OUTRO | Em | Am | C | D Bm | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites