ตั้งใจลืมเธอมาเกือ
Bb 
บปี
 
พอเ
C 
ห็นสตอรี่ก็เกือ
Am 
บตาย
Dm 
เเจ้งเตือนมาทีไ
Gm 
 
น้ำตาก็ไ
C 
หลออกมาทุ
F 
กที

INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
การ
F 
ลืมใครคนหนึ่งใช้เวลาเเค่ไห
Am 
นกัน
 
ทำไมมัน
Gm 
ยาก 
 
ยากกับ
C 
ฉัน
 
เพราะลืมเธอไม่ไ
F 
ด้เลย
 
บางก็
Bb 
ว่าไม่เจอก็ลื
Bbm 
มได้
 
มันคง
Am 
จริงเหมือนของค
Dm 
นอื่น
 
ฉันคง
Bb 
ลืม 
 
ลืมเธอไปใช้เวลารักษ
C 
ามัน

Bb 
กดสตอรี่
Bbm 
ดูแค่เพียงค
Am 
รั้งเดียว
 
น้ำ
Bb 
ตามันก็ไ
C 
หลจากความ
F 
คิดถึง
 
ที่
Bb 
เห็นภาพเธออยู่
Bbm 
กับเขา
 
หัวใ
Am 
จแทบล้ม
Dm 
ทั้งยืน
 
เพราะทำให้
Gm 
ฉันนึกถึงเรื่องเธอกั
C 
บฉัน

 
วันที่  
Bb 
 
เมื่อปี
Bbm 
ก่อนที่เราเค
Am 
ยรัก
 
เคย
Gm 
กอดเคยร่วมท
C 
างวันนี้ไม่มีแ
F 
ล้ว
 
ก็อยากจะ
Bb 
ลืม 
 
ลืมมัน
Bbm 
ไป
 
แต่หัวใ
Am 
จยังคิดถึ
Dm 
งอยู่
 
จะ
Gm 
ทำยังไงก็ไม่รู้มันไม่ง่า
C 
ยเลย

 
ตั้งใจลืมเธอมาเกือ
Bb 
บปี
 
พอเ
C 
ห็นสตอรี่ก็เกือ
Am 
บตาย
Dm 
เเจ้งเตือนมาทีไ
Gm 
 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
น้ำตาแบบไม่รู้
F 
ตัว
 
ต้องฝืนลืมเธออีกกี่
Bb 
ครั้ง 
 
เจ็บจน
Bbm 
ช้ำ
 
และ
Am 
ฝังอยู่ในส่วน
Dm 
ลึก
 
ยิ่ง
Gm 
เห็นสอตรี่เธอรักกัน
 
รู้
Bb 
แล้วเวลาไม่เคยช่ว
C 
ยฉัน..
 
ให้ลืมเธอไ
F 
ด้เลย

INSTRU | Dm C | F C | Dm C | F C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb Bbm | Am Dm | Bb C | C F | F |

 
วันที่  
Bb 
 
เมื่อปี
Bbm 
ก่อนที่เราเค
Am 
ยรัก
 
เคย
Gm 
กอดเคยร่วมท
C 
างวันนี้ไม่มีแ
F 
ล้ว
 
ก็อยากจะ
Bb 
ลืม 
 
ลืมมัน
Bbm 
ไป
 
แต่หัวใ
Am 
จยังคิดถึ
Dm 
งอยู่
 
จะ
Gm 
ทำยังไงก็ไม่รู้มันไม่ง่า
C 
ยเลย

 
ตั้งใจลืมเธอมาเกือ
Bb 
บปี
 
พอเ
C 
ห็นสตอรี่ก็เกือ
Am 
บตาย
Dm 
เเจ้งเตือนมาทีไ
Gm 
 
น้ำตาก็ไ
C 
หล 
 
น้ำตาแบบไม่รู้
F 
ตัว
 
ต้องฝืนลืมเธออีกกี่
Bb 
ครั้ง 
 
เจ็บจน
Bbm 
ช้ำ
 
และ
Am 
ฝังอยู่ในส่วน
Dm 
ลึก
 
ยิ่ง
Gm 
เห็นสอตรี่เธอรั
Am 
กกัน
 
ก็
Bb 
รู้ว่าฉันไม่เคยลื
C 
มมัน
 
รู้แ
Bb 
ล้วเวลาไม่เค
C 
ยช่วยฉัน..
 
ให้ลืมเธอไ
F 
ด้เลย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites