ที่เธอทำ
Dmaj7 
แค่เสแสร้ง 
 
แกล้งทำเป็น
G 
รักฉัน

INSTRU | Dmaj7 | G |

Dmaj7 
  Girl เธอช่างดูดี อีย์
G 
  เธอทำให้รู้สึกเหมือนตอน 
 
14
Dmaj7 
  ฉันไม่ได้รักใครง่ายง่าย Yeah you know me
G 
  แต่เธอไม่เหมือนใครที่ฉันเคยมี
Dmaj7 
  ภาพฟิล์มน่ะมันสวยตอนที่มันเบลอ
G 
  ท้องฟ้าน่ะมันสวยเวลาที่มีเธอ
Dmaj7 
  เรื่องแย่ก็กลายเป็นดีตอนที่มีกัน
G 
  ให้ฉันแยกจากเธอคงไม่มีวัน
 
  แต่
Dmaj7 
แล้วกฏของเวลาก็เริ่มทำงาน
G 
  รักเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อวาน
Dmaj7 
  ตั้งแต่วันที่เธอได้นั้นเจอเขา
G 
  กลายเป็นฉากนี้ไม่ได้มีแค่เรา
Dmaj7 
  Hey เธอไม่ได้เปลี่ยน แต่เธอน่ะไม่พอ
G 
  เธอไม่ได้ทิ้ง 
 
แต่เธอน่ะไม่รอ
Dmaj7 
  ไม่ต้องสงสาร 
 
ฉันน่ะไม่ได้ขอ
G 
  ก็แค่ทิ้งฉันไปกับเขา 
 
ลืมเรื่องของเรา

Bm 
  ที่ผ่าน
A 
มาแค่โก
G 
หก
 
  หยุดสง
Bm 
สารฉัน 
 
และ
A 
ทำให้มัน
G 
จบ

 
ที่เธอทำแ
Dmaj7 
ค่เสแสร้ง 
 
แกล้งทำเป็น
G 
รักฉัน
 
เธอก็รู้ว่า
Bm 
แม่งไม่ใช่เรื่องจ
G 
ริง
 
การที่โดนเธอ
Dmaj7 
เสแสร้ง 
 
มันแย่กว่าถูกเธ
G 
อทิ้ง
 
หยุด
Bm 
เถอะเธอโกหกจนชิน
 
แค่เพียงเ
G 
ธอนั้นพูดเรื่องจริงซะดีกว่า

Dmaj7 
  มีพบมันก็มีจาก 
 
หยุดเดินคงดีกว่า
G 
  ไม่อยากให้ใครต้องลำบาก
Bm 
  ไม่อยากจะทำให้คำว่า
G 
รัก
 
  มันกลายเป็นคำว่าปิศาจ
 

Dmaj7 
  เธอมีดีแค่ลมปาก
G 
  และมันอาจจะผิดที่ฉันเป็นคนบาป
Bm 
  แต่ความจริงมันดีกว่า
G 
  การที่เธอมาทำเหมือนที่ผ่านมา

Bm 
  ที่ผ่าน
A 
มาแค่โก
G 
หก
 
  หยุดสง
Bm 
สารฉัน 
 
และ
A 
ทำให้มัน
G 
จบ

 
ที่เธอทำแ
Dmaj7 
ค่เสแสร้ง 
 
แกล้งทำเป็น
G 
รักฉัน
 
เธอก็รู้ว่า
Bm 
แม่งไม่ใช่เรื่องจ
G 
ริง
 
การที่โดนเธอ
Dmaj7 
เสแสร้ง 
 
มันแย่กว่าถูกเธ
G 
อทิ้ง
 
หยุด
Bm 
เถอะเธอโกหกจนชิน
 
แค่เพียงเ
G 
ธอนั้นพูดเรื่องจริงซะดีกว่า

Bm 
   มี
A 
พบก็มีจ
G 
าก 
 
หยุดเดินคงดีกว่าไหม
Bm 
   ไม่อยากให้ใ
A 
ครต้องลำบ
G 
าก 
 
 
 

Bm 
  เธอมี
A 
ดีแค่ลมปาก
G 
  และมันอาจจะผิดที่ฉันเป็นคนบาป
Bm 
  แต่ความจ
A 
ริงมันดีกว่า
G 
  การที่เธอมาทำเหมือนที่ผ่านมา

 
ที่เธอทำแ
Dmaj7 
ค่เสแสร้ง 
 
แกล้งทำเป็น
G 
รักฉัน
 
เธอก็รู้ว่า
Bm 
แม่งไม่ใช่เรื่องจ
G 
ริง

 
ที่เธอทำแ
Dmaj7 
ค่เสแสร้ง 
 
แกล้งทำเป็น
G 
รักฉัน
 
เธอก็รู้ว่า
Bm 
แม่งไม่ใช่เรื่องจ
G 
ริง
 
การที่โดนเธอ
Bm 
เสแสร้ง 
 
มัน
A 
แย่กว่าถูกเธ
E/G# 
อทิ้ง
 
หยุด
G 
เถอะเธอโกหกจนชิน
 
แค่เพียงเ
Gm 
ธอนั้นพูดเรื่องจริงซะดีก
 
ว่า

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites