ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
อย่าฟ้าวถิ่มน้อ
C 
งไป

INSTRU | C Em | Am | F | G |

 
แกล้งทำเป็นว่า
C 
ฮัก 
 
แกล้งทำเป็นว่าแ
G 
คร์
 
ซอยบอกฮักกัน
F 
แน่ให้พอมีแฮงหา
G 
ยใจ
 
ให้อ้ายทำเป็น
Am 
ฝืน 
 
ว่ายังมีเยื่
G 
อใย
 
น้องเข้มแข็งเมื่อ
F 
ใด.
G 
.. 
 
สิไปกะบ่ได้
C 
ว่า

 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา

 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง

INSTRU | Am G | F C | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา

 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง

 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง..

OUTRO | C Em | Am G | F | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites