ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
 
ถูก

INSTRU | A | C#m | D | E |

 
เรื่องเ
A 
องไม่ค่อยถนัดแต่เรื่องเพื่อน
C#m 
ชับอย่างแรง
 
D 
ยบทำไหรแส
E 
ดงอะไรเธอโ
A 
ร้เพ
A 
นั่งกับคนข้างบ้าน 
 
ยิ่งกว่านัก
C#m 
ข่าวโซเชี่ยว
 
D 
ป็นอะไรนิดเ
E 
ดียว 
 
แชร์ทั้งห
A 
มู่บ้าน

F#m 
เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
C#m 
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
D 
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
E 
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

 
ทุกน้
A 
องก็แลว่ากิ๊ก 
 
กิน
C#m 
ข้าวก็หาว่าเมียน้อย
 
ทำไ
D 
หรไม่หอนได้
E 
พ้นปากเ
A 
ธอ
 
ใส่ร้
A 
ายนี้เรื่องถนัดครอบครัว
C#m 
ร้าวฉานคืองานขอ
F#m 
งเธอ
D 
พ่นแต่คำเบ
E 
ลอเบลอไม่หอนแหล
A 
งดี

F#m 
เรื่องที่ไม่หอนทำไม่รู้ว่าไซร้ถึงแหลงพันนั้นนะ
C#m 
ทั้งที่ไม่รู้จักก็แหลงว่าเรานั้นคนไม่ดีนะ
D 
คนนั้นมันรู้ดีกว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเองนะ
E 
คนที่มันไม่ดีจะทำให้ดีเท่าไหรก็แลไม่ดี

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำถูก

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
..

 
ไม่ต้องมาทำถ้
A 
าว 
 
ตัว
C#m 
บ่าวบ่าว
F#m 
ทำถูก
 
ความลับไม่มีในโ
D 
ลก 
 
เที่ยวเอามาแหลงผีผีทั้ง
E 
เพ
 
เก็บปากไว้กินข้
A 
าว 
 
อย่า
C#m 
ฉาวแต่เรื่องเ
F#m 
พื่อน
 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

 
น้ำลายชอบบิดเ
D 
บือน.
E 
.. อย่ามาทำถ้าว บ่าวทำ
A 
ถูก

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites