Capo #3
INTRO | C | C | C | G |
INTRO | Em | Am | Dm | G | G |

C 
สายไปแล้ววันวาน 
 
ไม่
Am 
ย้อนคืนมา
F 
เหลือเพียงหยดน้ำตา 
 
ที่ไห
G 
ลริน
Em 
หาหม้ายแล้วเสียงบ่น 
 
ที่เค
Am 
ยชิน
Dm 
คนหุงข้าวให้กิน 
 
หาห
G 
ม้าย

C 
ไม่มีคนถามว่า 
 
เหนื่อยหม้า
Am 
ยพี่
F 
ไม่มีคนเซ้าซี้ 
 
คอยกว
G 
นใจ
Em 
ไม่มีคนคอยตัก 
 
ข้าว
Am 
แกงให้
Dm 
ไม่มีใครผันแล 
 
เวล
G 
าเมา

Dm 
  หยุดเหล้าได้ก็
Am 
สาย 
 
เสียแล้ว
 
  
Em 
หยุดเล่นได้ก็สาย 
 
เสีย
Am 
แล้ว
 
  
Dm 
น้องไม่อยู่แล้วพี่จะรั
Am 
กใคร
 
  
Em 
นั่งทบทวนตัวเอง 
 
แล้วร้อ
F 
งไห้

INSTRU | C | C | C | G |
INSTRU | Em | Am | Dm | G | G |

C 
ไม่มีคนถามว่า 
 
เหนื่อยหม้า
Am 
ยพี่
F 
ไม่มีคนเซ้าซี้ 
 
คอยกว
G 
นใจ
Em 
ไม่มีคนคอยตัก 
 
ข้าว
Am 
แกงให้
Dm 
ไม่มีใครผันแล 
 
เวล
G 
าเมา

Dm 
  หยุดเหล้าได้ก็
Am 
สาย 
 
เสียแล้ว
 
  
Em 
หยุดเล่นได้ก็สาย 
 
เสีย
Am 
แล้ว
 
  
Dm 
น้องไม่อยู่แล้วพี่จะรั
Am 
กใคร
 
  
Em 
นั่งทบทวนตัวเอง 
 
แล้วเสี
F 
ยดาย 
 
 
G 
 
A 

E 
หยุดเหล้าได้ก็
Bm 
สาย 
 
เสียแล้ว
F#m 
หยุดเล่นได้ก็สายเสีย
Bm 
แล้ว
E 
น้องไม่อยู่แล้วพี่จะ
Bm 
รักใคร
F#m 
นั่งทบทวนตัวเอง แล้วร้อ
G 
งไห้

OUTRO | D | D | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites