บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
C 
ฮากะฮักกัน
Em 
มาดน
 
โอ้แม่หน้า
Am 
มนหรือเจ้าบ่
Em 
เข้าใจ
 
ความ
F 
ฮักของอ้าย 
 
มี
G 
ค่าส่ำได๋
 
น้องคือ
Dm 
เลือกเดินไปกับเ
G 
ขา

 
หรือว่า
Em 
น้อง 
 
นั้นเบิ่
Am 
ดฮัก
 
อ้ายปัก
Em 
หลักอยู่แต่ 
 
ใน
Am 
วงเหล้า
 
น้องเ
F 
ลยเลือกเดินไปกับเขา 
 
ในวั
G 
นนี้

 
บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า
 
ถึงน้
F 
องเลือกเดินกับเ
G 
ขา 
 
อ้ายนั้นเข้
C 
าใจ
 
ชีวิตอ้
F 
ายอยู่ในจอ
G 
กแก้ว
 
บ่มีวี่
Em 
แววฮักเฮาสิเดิ
Am 
นได้
 
ชีวิตอ้
F 
ายนั้นบ่มีความห
G 
มาย.. 
 
น้องกะไ
C 
ปสา..

INSTRU | Am Em | F Em | Dm G |
INSTRU | Am Em | F G | G |

 
อ้าย
C 
นี้เบิ่ดคำ
Em 
สิเว้า
 
ย้อนว่าเ
Am 
รื่องของเฮา 
 
ที่
Em 
มันจบไป
 
ยกแก้วเห
F 
ล้าส่งท้าย 
 
ความ
Em 
ช้ำหัวใจ
 
น้องบ่
Dm 
ต้องสนใจ 
 
อ้ายดอกเ
G 
ด้อ

 
กะเข้าใ
C 
จว่าอ้ายนั้น
Em 
ขี้เหล้า
 
อนาคตเ
C 
จ้าอย่าเอาฝากไว้ที่โ
Em 
ตอ้าย
 
น้อง
F 
บ่ต้องห่วง 
 
อ้ายค
G 
นนี้

 
บ่ต้องสนใ
F 
จอ้ายดอกเด้อน
G 
าง
 
ความสุขของ
Em 
อ้ายอยู่ในว
Am 
งเหล้า
 
ถึงน้
F 
องเลือกเดินกับเ
G 
ขา 
 
อ้ายนั้นเข้
C 
าใจ
 
ชีวิตอ้
F 
ายอยู่ในจอ
G 
กแก้ว
 
บ่มีวี่
Em 
แววฮักเฮาสิเดิ
Am 
นได้
 
ชีวิตอ้
F 
ายนั้นบ่มีความห
G 
มาย.. 
 
น้องกะไ
C 
ปสา..

 
ถึงเรื่องของเ
F 
ฮาสิจบไปในมื้
G 
อนี้
 
อ้ายเข้าใจ
Em 
ดีว่าน้องฮั
Am 
กเขา
 
อ้ายสิบ่เ
F 
ว้าเรื่องของเ
G 
ฮา 
 
ดอกเด้อน้อ
C 
งหล่า 
 
 
Em 
 
อ้ายสิห
F 
ลีกทางให้เ
G 
ขา 
 
บักขี้เ
Em 
หล้าบ้านๆ 
 
Am 
นนี้
 
น้องบ่ต้องห่
F 
วงอ้ายดอกคน
G 
ดี 
 
เพราะอ้า
C 
ยเข้าใจ
 
น้องบ่ต้องห่
F 
วงอ้ายดอกคน
G 
ดี เด้อ.. ขี้เหล้าเข้าใจ..

OUTRO | C Em | Am Em |
OUTRO | F Em | Dm G | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites