INTRO | Ebmaj7 | Ebmaj7 |

 
วัน
Ebmaj7 
เทาๆ ที่มันท้อใจ  
 
เหนื่อยแค่ไหน
Dm7 
แค่ฉันมีเธอ 
 
ก็ทน
Gm7 
ไหว
 
วัน
Ebmaj7 
ที่ใครก็ไม่เข้าใจ 
 
 
 
เพียงแค่เธอ
Dm7 
จับมือฉันไว้ 
 
ก็ปลอด
Gm7 
ภัย

 
เธอจะรู้ไ
Ebmaj7 
หม 
 
ว่ารักของ
เธอ
 
มัน
Dm7 
มีค่าแค่ไหน 
 
สำหรับ
Gm7 
ฉัน
 
ถ้าเธอหาย
Ebmaj7 
ไป 
 
ตื่นมาทุก
วัน
 
ฉัน
Cm7 
คงไม่มีแรงเดินต่อไป

 
เพราะมีเธอเป็นรอยยิ้ม
Ebmaj7 
ของทุกวัน
 
แม้โลกมันจะโหดร้า
Dm7 
ย 
 
ฉันไม่กลัว
Gm7 
 
ไม่รู้จะตอบแทนรั
Ebmaj7 
ก นี้ยังไง  
 
ทำสักเท่า
Dm7 
ไหร่ 
 
คงไม่พ
G7 
 
ก็ขอ
Cm7 
สัญญา 
 
จะรักษา
รักนี้อย่างดี

 
เรื่อ
Ebmaj7 
งร้ายๆ ที่มันเข้ามา  
 
แค่มองหน้าเธอ
Dm7 
ก็ไม่หนักหนาสักเท่า
Gm7 
ไหร่

 
เธอจะรู้ไ
Ebmaj7 
หม 
 
ว่ารักของ
เธอ
 
มัน
Dm7 
มีค่าแค่ไหน 
 
สำหรับ
Gm7 
ฉัน
 
ถ้าเธอหาย
Ebmaj7 
ไป 
 
ตื่นมาทุก
วัน
 
ฉัน
Cm7 
คงไม่มีแรงเดินต่อไป 
 
 

 
เพราะมีเธอเป็นรอยยิ้ม
Ebmaj7 
ของทุกวัน
 
แม้โลกมันจะโหดร้า
Dm7 
ย 
 
ฉันไม่กลัว
Gm7 
 
ไม่รู้จะตอบแทนรั
Ebmaj7 
ก นี้ยังไง  
 
ทำสักเท่า
Dm7 
ไหร่ 
 
คงไม่พ
G7 
 
ก็ขอ
Cm7 
สัญญา 
 
จะรักษา
รักนี้อย่างดี

INSTRU | Ebmaj7 | F | Dm7 | Gm7 |
INSTRU | Ebmaj7 | F | Dm7 | Gm7 |

 
ก็ขอ
Cm7 
สัญญา 
 
จะรักษา
รักนี้อย่างดี 
 
 
Bb 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites