INTRO | C Am | F G |
INTRO | C Am | F G C |

 
กะเ
C 
จ็บอยู่เด้ 
 
ในวันที่
Am 
เจ้าจากไป 
 
 
Dm 
ทำใจยังบ่ไ
G 
ด้
 
อยาก
C 
ลืมอยู่เด้ 
 
แต่ว่ายัง
Am 
เจ็บแฮงหลาย 
 
 
Dm 
เจ็บแป๋ต
G 
าย
 
แต่กะไ
C 
คขึ้นแน่อยู่ 
 
จั่ง
Am 
กล้ามาพ้อ 
 
 
Dm 
เจ้าผู้เคยเป็นหั
G 
วใจ
 
ถ้าถ
C 
ามว่ายังฮักบ่ 
 
คง
Am 
ตอบว่าฮักหลาย 
 
 
Dm 
บ่อาจลืม 
 
 
G 
ฮือ..

 
ที่
Dm 
มามื้อนี้ 
 
บ่แม่นว่า
Em 
คิดฮอด 
 
เลยอยา
Am 
กเห็น
 
แค่สิ
Dm 
มายินดี.
G 
.. 
 
นำเจ้าผู้แฟ
C 
นเก่า
 
และอยากสิ
Dm 
ขอลำแหน่จักกลอน
 
ลำอวย
Em 
พรให้เจ้ากั
Am 
บเขา 
 
เป็นคู่ค
F 
องไปฮอดเฒ่า
 
กับเผิ่นผู้เ
G 
ป็น..แฟนใหม่ 
 
โอ้ละน้อ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
พี่ชาย
Am 
เอ๋ย 
 
ผู้เคยซ้
F 
อน 
 
ฮ่วมฮักฮ่วม
G 
ฝัน
 
น้องขอให้
Em 
เจ้า 
 
สุขขีนำ
Am 
กัน 
 
ไปฮอด
Dm 
ฝั่งที่เจ้าอยากเ
G 
ห็น
 
น้องผู้ซู้เ
C 
ก่าขอไปตาม
Am 
ทาง 
 
สิบ่ฮ้องไ
F 
ห้ถ้าบ่จำเ
G 
ป็น
 
แม่นดินสิห
C 
ล่ม 
 
หรือฟ้าสิ
Am 
ปิ้น 
 
ให้สองเจ้าฮั
Dm 
กกัน
 
ฮั
G 
กกัน 
 
จนสิ้นลมหายใจ

INSTRU | C Am | Dm G | Em Am | Dm G |
INSTRU | Em Am | Em Am | F | G | C |

 
ที่
Dm 
มามื้อนี้ 
 
บ่แม่นว่า
Em 
คิดฮอด 
 
เลยอยา
Am 
กเห็น
 
แค่สิ
Dm 
มายินดี.
G 
.. 
 
นำเจ้าผู้แฟ
C 
นเก่า
 
และอยากสิ
Dm 
ขอลำแหน่จักกลอน
 
ลำอวย
Em 
พรให้เจ้ากั
Am 
บเขา 
 
เป็นคู่ค
F 
องไปฮอดเฒ่า
 
กับเผิ่นผู้เ
G 
ป็น..แฟนใหม่ 
 
โอ้ละน้อ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
พี่ชาย
Am 
เอ๋ย 
 
ผู้เคยซ้
F 
อน 
 
ฮ่วมฮักฮ่วม
G 
ฝัน
 
น้องขอให้
Em 
เจ้า 
 
สุขขีนำ
Am 
กัน 
 
ไปฮอด
Dm 
ฝั่งที่เจ้าอยากเ
G 
ห็น
 
น้องผู้ซู้เ
C 
ก่าขอไปตาม
Am 
ทาง 
 
สิบ่ฮ้องไ
F 
ห้ถ้าบ่จำเ
G 
ป็น
 
แม่นดินสิห
C 
ล่ม 
 
หรือฟ้าสิ
Am 
ปิ้น 
 
ให้สองเจ้าฮั
Dm 
กกัน
 
ฮั
G 
กกัน 
 
โอโฮะโฮ..

 
ล่ะแม่น
C 
ว่า 
 
แก้มป่ายห
Am 
ล่าย 
 
ผู้แก้มป่ายหล่าย
 
ฟังเด้อเ
F 
จ้าผู้นันทนาทเนื้อน้อยห
G 
นุ่มนางสาว
 
น้
C 
องผู้แต่กี้ 
 
ผู้เคย
Am 
คองเคยเฝ้า 
 
มาลำซ้
F 
วนส่งเจ้าสมประ
G 
สงค์
 
อันว่าความ
C 
ทุกข์ 
 
ปล่อยมันแ
Am 
ล่นมากุ้ม 
 
กุมหัวใ
F 
จน้อง
 
ส่วนโ
G 
ตอ้าย 
 
ให้มีสุ
C 
ขกับแฟนใหม่

OUTRO | C Am | Dm G | C Am | F G C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites