INTRO | C D | Bm Em | Am C | D |

G 
  เธอบอกกับฉันว่าฉันไม่มีอะ
D 
ไร
 
  และในวันนี้เธอก็พร้อมจะไ
Em 
ป 
 
ไปจาก
C 
ฉัน

G 
  ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแ
D 
ล้ว 
 
ยินดีที่ทิ้งกัน
Em 
ไป
 
  ขอให้มีความสุข กว่าต
C 
อนอยู่กับฉัน

 
ไม่โกรธเธอเ
D 
ลยที่ไป 
 
แต่เ
Bm 
กลียดที่ฉันมัน
Em 
ดีไม่พอ
 
ถ้าหากว่าเ
C 
ธอจะไป 
 
มีเพียงคำอวยพรให้เ
D 
ธอ

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
ที่เ
D 
ธอ 
 
เลือกทิ้งกั
G 
นไป

INSTRU | G | D | C | G D |
INSTRU | G | D | C | G D |

G 
  ฉันก็ยินดีที่เธอเลือกถูกแ
D 
ล้ว 
 
ยินดีที่ทิ้งกัน
Em 
ไป
 
  ขอให้มีความสุข กว่าต
C 
อนอยู่กับฉัน

 
ไม่โกรธเธอเ
D 
ลยที่ไป 
 
แต่เ
Bm 
กลียดที่ฉันมัน
Em 
ดีไม่พอ
 
ถ้าหากว่าเ
C 
ธอจะไป 
 
มีเพียงคำอวยพรให้เ
D 
ธอ

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
D 
ฮ…

 
ขอให้มีความ
C 
สุข 
 
ได้คบกับเ
D 
ขานานๆ
 
ส่วน
Bm 
ฉันไม่ต้องกัง
Em 
วลใจ
 
ก็ดีแ
C 
ล้วที่วันนี้เธอไ
D 
ปจากคนอย่า
G 
งฉัน
 
กับคนที่
C 
มันไม่มีอะไรดีเล
D 
ยสักอย่าง
 
ขอบคุณ
Bm 
นะที่เคียงข้า
Em 
งกัน
 
ในวัน
C 
นี้เธอไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนอยู่กับฉัน
 
ฉัน
A7 
ยินดี 
 
 
Am 
ยินดี 
 
ที่เ
D 
ธอ 
 
เลือกทิ้งกั
G 
นไป

OUTRO | C D | Bm Em | Am C | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites