INTRO | Bbmaj7 | Am | Gm | F |
INTRO | Bbmaj7 | Am | Gm | C |

Bbmaj7 
แล้ววันที่บอกลา 
 
มื้อที่มีน้ำ
Am 
ตามันก็มาถึง
 
คนที่
Gm 
เคยคึดว่ามื้อหนึ่ง 
 
ต้องฝากชี
Fmaj7 
วิตไว้กับเขา
Bbmaj7 
มันบ่เป็นคือว่ามันบ่ได้
Am 
เป็นคือคำเว้า
 
กะย้อน
Gm 
ว่า 
 
ฮักเฮามันบ่ส่ำ
C 
กัน

 
อีกคนหนึ่ง
Dm 
ยกให้หมดเลยหัวใ
C 
 
อีกคนบ่เคยรับ
Am 
ไว้แต่แกล้งทำว่าฮั
Dm 
กกัน
 
แล้วมันก็เดินมา
Gm 
ถึงวันที่บอกว่าเลิ
C 
กกัน
 
คนที่
Eb 
มันบ่เคยฮักกันก็ไม่ต้อง
C 
ทำใจอะไร

 
แล้วจะให้เ
F 
จ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋
 
น้ำตาที่กำลังไหลมันบอกอีหยังบ่
Dm 
ฮู้บ่
 
กะแม่นละเ
Bb 
นาะเเนวคนบ่ฮัก
 
สิให้
Gm 
เจ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋

 
กว่าที่จะเ
F 
ฮ็ดใจได้มันบ่ง่
C 
าย
 
ต้องลืมอะไรๆ อีกหลายบ่
Dm 
ฮู้ตี้
 
กะง่ายอยู่
Bb 
ติแนวคนบ่ฮัก
 
เลิกกัน
Gm 
เเล้วกะลืมง่ายคัก
 
แต่
Eb 
มันบ่เเม่นเรื่องง่
C 
าย

INSTRU | Bbmaj7 | Am | Gm | Fmaj7 |
INSTRU | Bbmaj7 | Am Dm | Gm C | Fmaj7 |

 
อีกคนหนึ่ง
Dm 
ยกให้หมดเลยทั้งใ
C 
 
อีกคนบ่เคยรับ
Am 
ไว้แต่แกล้งทำว่าฮั
Dm 
กกัน
 
แล้วมันก็เดินมา
Gm 
ถึงวันที่บอกว่าเลิ
C 
กกัน
 
คนที่
Eb 
มันบ่เคยฮักกันก็ไม่ต้อง
C 
ทำใจอะไร

 
แล้วจะให้เ
F 
จ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋
 
น้ำตาที่กำลังไหลมันบอกอีหยังบ่
Dm 
ฮู้บ่
 
กะแม่นละเ
Bb 
นาะเเนวคนบ่ฮัก
 
สิให้
Gm 
เจ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋

 
กว่าที่จะเ
F 
ฮ็ดใจได้มันบ่ง่
C 
าย
 
ต้องลืมอะไรๆ อีกหลายบ่
Dm 
ฮู้ตี้
 
กะง่ายอยู่
Bb 
ติแนวคนบ่ฮัก
 
เลิกกัน
Gm 
เเล้วกะลืมง่ายคัก
 
แต่
Eb 
มันบ่เเม่นเรื่องง่
C 
าย

 
แล้วจะให้เ
F 
จ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋
 
น้ำตาที่กำลังไหลมันบอกอีหยังบ่
Dm 
ฮู้บ่
 
กะแม่นละเ
Bb 
นาะเเนวคนบ่ฮัก
 
สิให้
Gm 
เจ็บส่ำกันได้จั่งใ
C 
ด๋

 
กว่าที่จะเ
F 
ฮ็ดใจได้มันบ่ง่
C 
าย
 
ต้องลืมอะไรๆ อีกหลายบ่
Dm 
ฮู้ตี้
 
กะง่ายอยู่
Bb 
ติแนวคนบ่ฮัก
 
เลิกกัน
Gm 
เเล้วกะลืมง่ายคัก
 
แต่
Eb 
มันบ่เเม่นเรื่องง่
C 
าย

 
สิเฮ็ดจั่
Gm 
งใด๋.
C 
.. 
 
กะใจยังฮัก…

OUTRO | Bbmaj7 | Am | Gm | Fmaj7 |
OUTRO | Bbmaj7 | Am | Gm | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites