INTRO | C G | Am | C G | Am |
INTRO | F G | Em Am | Dm | G |

 
C 
ริ่มใหม่ 
 
อีกกี่ค
G 
รั้งก็ยังไม่สาย
 
ถ้าชีวิตคนเ
F 
รา 
 
วันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไป
C 
ชะตา 
 
กำห
G 
นดเองไม่รอใครๆ
 
รู้ต้องมีสัก
F 
วัน 
 
ไม่หันหลังกลับไปง่ายๆ

 
เมื่อวัน
Dm 
นี้ยังมีความหวัง 
 
ต้องทุ่ม
Em 
เทพลัง
Am 
ที่มี
 
สู้ร้อย
F 
ทีต้องมีสักหน 
 
กัดฟัน
G 
ทนให้ได้รางวัล

 
บทชี
C 
วิตแม้
G 
มันจะหนัก
Am 
หนา 
 
ฟ้า
G 
ยังมีเมตตา 
 
 
F 
 
ยังเ
Em 
หลือไว้ให้แค่ลมหา
Dm 
ยใจ 
 
 
G 
 
กับความห
C 
วังที่
G 
ยังไม่หยุด
Am 
หวัง
 
เพื่อ
G 
คนที่อยู่ข้างห
F 
ลัง
 
จะเอาชี
Em 
วิตเป็นเดิมพัน
Dm 
เหนื่อยเพียงใดวัน
G 
นี้ยังมีความหวัง

INSTRU | C | F | C | G |

 
เมื่อวัน
Dm 
นี้ยังมีความหวัง 
 
ต้องทุ่ม
Em 
เทพลัง
Am 
ที่มี
 
สู้ร้อย
F 
ทีต้องมีสักหน 
 
กัดฟัน
G 
ทนให้ได้รางวัล

 
บทชี
C 
วิตแม้
G 
มันจะหนัก
Am 
หนา 
 
ฟ้า
G 
ยังมีเมตตา 
 
 
F 
 
ยังเ
Em 
หลือไว้ให้แค่ลมหา
Dm 
ยใจ 
 
 
G 
 
กับความห
C 
วังที่
G 
ยังไม่หยุด
Am 
หวัง
 
เพื่อ
G 
คนที่อยู่ข้างห
F 
ลัง
 
จะเอาชี
Em 
วิตเป็นเดิมพัน
Dm 
เหนื่อยเพียงใดวัน
G 
นี้ยังมีความหวัง

INSTRU | C G | F G | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | F G | F Em | Dm G |

 
เมื่อวัน
Dm 
นี้ยังมีความหวัง 
 
ต้องทุ่ม
Em 
เทพลัง
Am 
ที่มี
 
สู้ร้อย
F 
ทีต้องมีสักหน 
 
กัดฟัน
G 
ทนให้ได้รางวัล

 
บทชี
C 
วิตแม้
G 
มันจะหนัก
Am 
หนา 
 
ฟ้า
G 
ยังมีเมตตา 
 
 
F 
 
ยังเ
Em 
หลือไว้ให้แค่ลมหา
Dm 
ยใจ 
 
 
G 
 
กับความห
C 
วังที่
G 
ยังไม่หยุด
Am 
หวัง
 
เพื่อ
G 
คนที่อยู่ข้างห
F 
ลัง
 
จะเอาชี
Em 
วิตเป็นเดิมพัน
Dm 
เหนื่อยเพียงใดวัน
G 
นี้ยังมีความหวัง

 
บทชี
C 
วิตแม้
G 
มันจะหนัก
Am 
หนา 
 
ฟ้า
G 
ยังมีเมตตา 
 
 
F 
 
ยังเ
Em 
หลือไว้ให้แค่ลมหา
Dm 
ยใจ 
 
 
G 
 
กับความห
C 
วังที่
G 
ยังไม่หยุด
Am 
หวัง
 
เพื่อ
G 
คนที่อยู่ข้างห
F 
ลัง
 
จะเอาชี
Em 
วิตเป็นเดิมพัน
Dm 
เหนื่อยเพียงใดวัน
G 
นี้ยังมีความห
C 
วัง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites