เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่ไ
F#m 
หนใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา

INSTRU | A E | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E | E |

 
อยู่ทาง
A 
นั้นเธอสบ
E 
ายดีไหม
 
อยู่ทา
F#m 
งนี้ยังห
E 
วังข้างใน
 
D 
ธอจะ
C#m 
เป็นไรไหม
 
หวั่
Bm 
นใจเหลือเกินตัว
E 
ฉัน

A 
ฉันพร้อมรับ
E 
มือมันทุกเรื่
F#m 
องราว
 
แม้ในวัน
E 
นั้นถึงเธอจะเ
D 
ศร้า
 
แต่
C#m 
ทุกเรื่องราว 
 
มัน
Bm 
สอนให้เธอเรีย
E 
นรู้

F#m 
เขาจะไป 
 
ไม่ต้อ
E 
งพูดจา
 
ในวัน
D 
นี้เธอมีค่า
A 
พอ
F#m 
วันนั้น 
 
เขาทิ้งไม่
E 
มีเยื่อใย
 
เมื่อเธ
D 
อจะไป 
 
ก็คงต้องมี
E 
น้ำตา

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ไม่มี
Bm 
เขา 
 
เธอก็ยังมีฉัน

INSTRU | F#m E | D A | F#m E | D | E |

F#m 
เขาจะไป 
 
ไม่ต้อ
E 
งพูดจา
 
ในวัน
D 
นี้เธอมีค่า
A 
พอ
F#m 
วันนั้น 
 
เขาทิ้งไม่
E 
มีเยื่อใย
 
เมื่อเธ
D 
อจะไป 
 
ก็คงต้องมี
E 
น้ำตา

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ไม่มี
Bm 
เขา
E 

 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนไหว
 
เจ็บแค่
F#m 
ไหน 
 
ใจก็ยั
E 
งยอมรับ
 
ว่าเ
D 
ธอนั้นยัง
C#m 
เข้มแข็งพอ
 
ไม่ต้องเฝ้า
Bm 
รอต้องเสียน้ำ
E 
ตา
 
เจ็บแค่ไ
A 
หน 
 
ใจก็ยั
E 
งทนฝืน
 
ไม่ต้องเฝ้า
F#m 
ยืนเดียวดายเหมือน
E 
ที่ผ่านมา
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
นั้น
C#m 
รู้ไว้ว่า 
 
ในวั
Bm 
นนี้
 
E 
ธอจะอยู่กั
A 
บฉัน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites