INTRO | G | D | Em | C | ( 4 Times )

G 
  เป็นโสดมาดนน
D 
าน 
 
ต้องการคนดู
Em 
แล
Em 
  อยากมีคนเทคแ
C 
คร์ 
 
มาเป็นอี่แม่ของลูกน้อย
G 
  อยากมีคนเว้า
D 
นำ 
 
แต่เช้าจนค่ำก็มิดจ้อย..
Em 
  วันวันก็ได้แต่เหงาแต่ห
C 
งอยหัวใจล่องลอยอยากสบตา

G 
  ถ้าบ่มีปัญ
D 
หา 
 
จ้างมาสบตาคิดเท่าไหร่…
Em 
  โอ้น้องผู้ขาวน
C 
วล 
 
ผู้เพี่นยิ้มมาตั้งแต่ไกล
G 
  ถูกใจเจ้าเข้าแ
D 
ล้ว 
 
กิ่นเจ้านั้นหอมตอนอย่างกาย
Em 
  รอยยิ้มหวานๆสายตาอ่อนไ
C 
หว อยากจะได้เจ้ามาเชยชม…

G 
  อยากดมแก้มผู้ขา
D 
วๆ 
 
อยากได้เจ้าเป็นmแฟน
Em 
  ได้เจ้ามาควงแ
C 
ขน 
 
มันคงจะดีต่อใจ
G 
  มีแล้วบ่อคนแอบ
D 
ฮัก 
 
มักอยู่บ่อคนแบบอ้าย
Em 
  ถ้าเจ้ายังบ่อมีใผ
C 
อ้ายอยากได้เจ้ามาดูแล

G 
  งามคักงามแน่ 
 
เจ้าได้แน
D 
วแม่หรือได้แนวพ่อ
Em 
  พ้อหน้าเทื่อได๋ 
 
หัวใจสั่นไห
C 
วบ่อกล้าที่จะสบตา
G 
  โตอ้ายมันเขีนจนจะละล
D 
ายเวลาเจ้ายี้มมา
Em 
  ตกหลุมรักเจ้าแล้วห
C 
นา 
 
ก็อยากให้เจ้ามาฮักกัน

G 
  สิฮักเจ้าให้คน
D 
ส่า 
 
ตื่นขึ้นมาสิหอมแก้ม
Em 
  ถ้าวันนี้เจ้าบ่อแ
C 
นม 
 
ก็ขอให้ส่งยี้มมา
G 
  คิดฮอดเจ้าอยู่ทุก
D 
คืน 
 
เวลาที่บ่อได้เห็นหน้า
Em 
  ฮอยยี้มและแวว
C 
ตา 
 
ของเจ้านั้นบาดหัวใจ

G 
  สิฮักเจ้าให้คน
D 
ฮู้ 
 
สิบ่อเจ้าชู้บ่อหลายใจ
Em 
  ถ้าวันนี้ข้อยทักไ
C 
ป 
 
ก็ขอให้ตอบแชทมา
G 
  ถ้าบ่อมีใจให้กั
D 
นได้โปรดอย่าส่งสายตา
Em 
  ถ้าฮักเจ้าขื้น
C 
มา 
 
แล้วใผสิรับผิดชอบ

INSTRU | G | D | Em | C | ( 2 Times )
INSTRU ฮุ้โว.. โฮ.. นาๆ… Let’s go

 
หลงฮักเจ้าแล้
G 
วเด้อน้องนาง 
 
ถึงมีอี่ห
D 
ยังมากั้นกลาง
 
เจ้าบ่อฮักเจ้าบ่
Em 
สนก็ตามช่าง 
 
ขอแต่คนง
C 
ามนะยี้มมา
 
อ้ายหลงฮักเ
G 
จ้านั้นเข้าแล้ว 
 
คงเป็นบุญเ
D 
ก่าชาติที่แล้ว
 
ความฮักของ
Em 
เฮานั่นบ่แคล้ว..ได้อยู่นำ
C 
กันตะหลอดไป

 
โตอ้
G 
ายนี้ฮักเจ้าจริงบ่อคิดสิ
D 
ถี่มสิปะ
 
โอ้
Em 
น้องเชื่อใจอ้ายเลย 
 
ฮักเจ้าอี่
C 
หลีกานดา
 
สิ
G 
ฮักให้โลกฮู้สิเฮ็
D 
ดให้คนเขาส่า
 
ว่าอ้า
Em 
ยนี้หนามันจริงใจ
 
เชื่อได้เ
C 
ลยแม่น้องชามไวขอสัญญา

G 
  ฮอยยี้มเจ้านั้นบาด
D 
ตายี้มมาเทื่อใด๋มาบาดใจ
Em 
  คำเว้าของเจ้ามันหวา
C 
นฟังแล้วอ้ายนี้จะละลาย
G 
  อย่ายี้มใส่กันแบ
D 
บนี้เพาะอ้ายจ้องฟันเจ้า
Em 
อยู่ โอ๊ะๆ  
C 

INSTRU | G | D | Em | C | ( 2 Times )
INSTRU อ้ายชอมเบี่งเจ้าอยู่ ฮู้.. อ้ายแนมเบี่งเจ้าอยู่
INSTRU ถ้าได้แบบนี้จะฮักตายเลย..

G 
  อยากดมแก้มผู้ขา
D 
วๆ 
 
อยากได้เจ้าเป็นmแฟน
Em 
  ได้เจ้ามาควงแ
C 
ขน 
 
มันคงจะดีต่อใจ
G 
  มีแล้วบ่อคนแอบ
D 
ฮัก 
 
มักอยู่บ่อคนแบบอ้าย
Em 
  ถ้าเจ้ายังบ่อมีใผ
C 
อ้ายอยากได้เจ้ามาดูแล

G 
  งามคักงามแน่ 
 
เจ้าได้แน
D 
วแม่หรือได้แนวพ่อ
Em 
  พ้อหน้าเทื่อได๋ 
 
หัวใจสั่นไห
C 
วบ่อกล้าที่จะสบตา
G 
  โตอ้ายมันเขีนจนจะละล
D 
ายเวลาเจ้ายี้มมา
Em 
  ตกหลุมรักเจ้าแล้วห
C 
นา 
 
ก็อยากให้เจ้ามาฮักกัน

G 
  สิฮักเจ้าให้คน
D 
ส่า 
 
ตื่นขึ้นมาสิหอมแก้ม
Em 
  ถ้าวันนี้เจ้าบ่อแ
C 
นม 
 
ก็ขอให้ส่งยี้มมา
G 
  คิดฮอดเจ้าอยู่ทุก
D 
คืน 
 
เวลาที่บ่อได้เห็นหน้า
Em 
  ฮอยยี้มและแวว
C 
ตา 
 
ของเจ้านั้นบาดหัวใจ

G 
  สิฮักเจ้าให้คน
D 
ฮู้ 
 
สิบ่อเจ้าชู้บ่อหลายใจ
Em 
  ถ้าวันนี้ข้อยทักไ
C 
ป 
 
ก็ขอให้ตอบแชทมา
G 
  ถ้าบ่อมีใจให้กั
D 
นได้โปรดอย่าส่งสายตา
Em 
  ถ้าฮักเจ้าขื้น
C 
มา 
 
แล้วใผสิรับผิดชอบ

OUTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )
OUTRO ฮุ้โว.. โฮ.. นาๆ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites