ตำลึงไม่ถึงจันทร์ – บ่าววี Rsiam


INTRO | D | Bm B7 | Em A | D A |

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงตัว
Bm 
ฉัน
 
ปีนป่
ายหวังได้คู่
Em 
จันทร์ 
 
เรา
นั้นมันไปไม่
ถึง
 
ฉันจึงหมองเ
Bm 
ศร้า 
 
ปวดร้าวทุกคราค
Em 
ะนึง
 
อกเ
อ๋ยโอ้ต้นตำ
ลึง 
 
คงไปไม่
ถึงดวงจั
นทร์

 
ไม่เจียม
Em 
ตนว่าเราเป็น
คน 
 
ที่ต้อย
Bm 
ต่ำ
 
รูปชั่วตัว
Em 
ดำ 
 
ก็ยังจะห
วังหมายปองดอก
Bm 
ฟ้า
 
คิดแล้วมันเศ
ร้า 
 
มันเหงาหัวใจเรื่อย
Em 
มา
 
ตำ
ลึงไต่ถึงหลัง
คา 
 
ได้เพียงมอง
ฟ้าเบื้อ
งบน 
 
 
D7 

 
ฝันไปเ
ถอะ 
 
เธอ
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
อา 
 
เพราะเ
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
ราต้องทนเดียวด
าย 
 
เฉาต
ายอยู่บนหลัง
คา 
 
 

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
ปรักเขาทำ
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
ลึงมันจึงเฉาต
าย 
 
เฉาต
ายอยู่ใต้แส
งจันทร์ 
 
 

INSTRU | D | Bm B7 | Em A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D D7 |

 
ฝันไปเ
ถอะ 
 
เธอ
คงไม่เครอะกับ
Bm 
เรา
 
เขาคงไม่เ
อา 
 
เพราะเ
ราคนหมาหม้า
Bm 
ยไร
 
แสงแห่งรา
ตรี 
 
โอ้ว่ารัก
Bb 
นี้ไม่มีความห
Em 
มาย
 
ตัวเ
ราต้องทนเดียวด
าย 
 
เฉาต
ายอยู่บนหลัง
คา 
 
 

มองฟ้าคืนนี้มีเพียงความ
Bm 
เหงา
 
ริบ
หรี่หนอชีวิต
Em 
เรา 
 
เพราะไ
ปรักเขาทำ
ไม
 
กระต่ายตัว
Bm 
นั้น 
 
ก็คงคู่จันทร์อย่างนั้นเรื่อย
Em 
ไป
 
ตำ
ลึงมันจึงเฉาต
าย 
 
เฉาต
ายอยู่ใต้แส
งจันทร์ 
 
 

OUTRO | G Gm | D | D |