Tune to Eb
INTRO | Bm A | D G |
INTRO | Bm A | F#m G |

 
ใจ
Bm 
ที่ยังทน
..
 
เธอยังจม
กับความปวดร้
าว
 
ยังจำ
Bm 
ทุกเรื่องราว
..
 
กับความหลัง
F#m 
ที่ทรมาน

 
ยังทำ
Bm 
ทุก ๆ ทาง
..
 
เพื่อวัน
ดี ๆ จะกลับมา
 
ยังทำ
Bm 
เป็นคนบ้า
..
 
ให้เหมือน
F#m 
ว่ายังมีกัน

 
Em 
ห้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
F#m 
ไม่มีทาง
 
เธอจะรับ
Gm 
ความจริง 
 
ได้ไหม..

INSTRU | Bm A | D G |
INSTRU | Bm A | F#m G |

 
ยอม
Bm 
รับความจริง
..
 
สิ่งที่มัน
ไม่เป็นดั่งฝัน
 
และมัน
Bm 
คงถึงวัน
..
 
ที่เธอนั้น
F#m 
ต้องทิ้งมันไป

 
เรื่อ
Bm 
งราวซ้ำเติม
..
 
เธอยังวน
ยังคงจะเก็บ
ไว้
 
จะกัด
Bm 
กินหัวใจ
..
 
ถ้าเธอนั้น
F#m 
ไม่ลืมสักที

 
ให้ก
Em 
ลับมาเป็นเหมือนเดิม
F#m 
ไม่มีทาง
 
ต้องยอมรับ
Gm 
ความจริง 
 
ให้ไหว

 
พอ
.. 
 
แล้ว..
 
อย่าเปลือง
Bm 
เลยน้ำตา
 
ฝืน
.. 
 
ไป..
 
ก็ไม่คื
Em 
นย้อนมา
 
เปิด
.. 
 
ใจ..
 
เธอนั้น
Bm 
ยังมีค่า
 
หัว
.. 
 
ใจ..
 
ให้เก็บมันไว้ต
Em 
รงที่เธอ..

 
    
Bm 
เก็บมันเอาไว้ต
รงที่เธอ
 
    
Bm 
อย่าเอาไปจม
F#m 
กองน้ำตา

INSTRU | Bm A | D G |
INSTRU | Bm A | F#m G |

 
ให้
Em 
กลับมาเป็นเหมือนเดิม
F#m 
ไม่มีทาง
 
ต้องยอมรับ
Gm 
ความจริง 
 
ให้ไหว

 
พอ
.. 
 
แล้ว..
 
อย่าเปลือง
Bm 
เลยน้ำตา
 
ฝืน
.. 
 
ไป..
 
ก็ไม่คื
Em 
นย้อนมา
 
เปิด
.. 
 
ใจ..
 
เธอนั้น
Bm 
ยังมีค่า
 
หัว
.. 
 
ใจ..
 
ให้เก็บมันไว้ต
Em 
รงที่เธอ..

 
    
อย่าเอาไปจม
Bm 
กองน้ำตา
 
    หัว
.. 
 
ใจ
..
 
    มันก็ยังคง
Em 
เป็นของเธอ
 
    
เก็บมันไว้
Bm 
เก็บมันไว้ 
 
เก็บมันไว้
 
    
มันก็ยังคง
Em 
เป็นของเธอ
 
    
เก็บมันไว้
Bm 
เก็บมันไว้ 
 
เก็บมันไว้
 
    
อย่าเอาไปจม
Em 
กองน้ำตา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites