INTRO | Em | C | D | Em |
INTRO | Em | G | Am | C B | B |

 
วันที่
Em 
เธอควงแขนเขามา
 
เข้ามา
G 
ทักแล้วก็จากไป
 
ใบ
Am 
หน้าอ้ายยิ้มแต่ใจฮ้องไห้
 
เป็นจังไ
C 
ด๋คือเฮ็ดกันแบบ
B 
นี้

 
เจ้า
Em 
คงสะใจหรือบ่ตั้งใจ
 
จั่งทำล
G 
ายหัวใจป่นปี้
 
เจ้า
Am 
หวังอีหยังประสงค์อีหยัง
 
คือเป็นตา
C 
ซัง 
 
แท้
B 
น้อคน
Em 
ดี.. 
 
 
E7 
 
D 

 
ยิ้มเ
C 
ยาะเย้ยหยัน 
 
หรือว่า
D 
ฝันเจ้านั้น
Em 
บ่มี
 
เจ้า
Am 
ตื่นตลอดบ่เคยหลับตา
 
ปราร
B 
ถนาแต่ผู้ช
G 
ายซั่น
Em 
ตี่
 
เยาะเ
C 
ย้ยยิ้มหยัน 
 
ทิ้งให้
D 
ฉันฝันเพียงข้า
Em 
งเดียว
 
ควง
Am 
แขนเขามาแล้วก็บอกลา
 
ด้วยสาย
B 
ตา 
 
ไร้ความปร
Em 
าณี

INSTRU | Em | D | C | B |
INSTRU | Am | Em | C | B | B |

 
วันที่
Em 
เธอควงแขนเขามา
 
เข้ามา
G 
ทักแล้วก็จากไป
 
ใบ
Am 
หน้าอ้ายยิ้มแต่ใจฮ้องไห้
 
เป็นจังไ
C 
ด๋คือเฮ็ดกันแบบ
B 
นี้

 
เจ้า
Em 
คงสะใจหรือบ่ตั้งใจ
 
จั่งทำล
G 
ายหัวใจป่นปี้
 
เจ้า
Am 
หวังอีหยังประสงค์อีหยัง
 
คือเป็นตา
C 
ซัง 
 
แท้
B 
น้อคน
Em 
ดี.. 
 
 
E7 
 
D 

 
ยิ้มเ
C 
ยาะเย้ยหยัน 
 
หรือว่า
D 
ฝันเจ้านั้น
Em 
บ่มี
 
เจ้า
Am 
ตื่นตลอดบ่เคยหลับตา
 
ปราร
B 
ถนาแต่ผู้ช
G 
ายซั่น
Em 
ตี่
 
เยาะเ
C 
ย้ยยิ้มหยัน 
 
ทิ้งให้
D 
ฉันฝันเพียงข้า
Em 
งเดียว
 
ควง
Am 
แขนเขามาแล้วก็บอกลา
 
ด้วยสาย
B 
ตา 
 
ไร้ความปร
Em 
าณี

 
ยิ้มเ
C 
ยาะเย้ยหยัน 
 
หรือว่า
D 
ฝันเจ้านั้น
Em 
บ่มี
 
เจ้า
Am 
ตื่นตลอดบ่เคยหลับตา
 
ปราร
B 
ถนาแต่ผู้ช
G 
ายซั่น
Em 
ตี่
 
เยาะเ
C 
ย้ยยิ้มหยัน 
 
ทิ้งให้
D 
ฉันฝันเพียงข้า
Em 
งเดียว
 
ควง
Am 
แขนเขามาแล้วก็บอกลา
 
ด้วยสาย
B 
ตา 
 
ไร้ความปร
Em 
าณี

 
ควง
Am 
แขนเขามาและก็บอกลา
 
ด้วยสาย
B 
ตา.. 
 
ไร้ความปราณี

OUTRO | Em | G | Am | C B | B | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites