Tune to Eb
INTRO | F | Em | Dm7 | G |

 
เห
F 
มือนมีบางอย่าง
 
ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปไม่เหมือนเ
Em 
ดิม
F 
มันเป็นเพราะอะไร
 
หรือเธอมีคนใหม่แล้วใช่ไ
Em 
หม

Dm7 
จนบางครั้งก็ทำให้คิด
 
ว่า
Em 
ฉันนั้นเป็นแค่เพียงของตาย
F 
ฉันทำผิดตรงไหน 
 
บอกมาได้ไห
G 
มเธอ..

 
เพ
F 
ราะว่ารักใช่ไหม
 
ที่ทำให้เ
Em 
ธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ทุ่มเทให้เ
Dm7 
ธอมากเท่าไหร่
 
ก็ยิ่ง
C 
ทำให้เธอรำคาญ
 
ฉันคง
F 
รักเธอมากไป 
 
เธอเลยไม่ส
Em 
นใจ
 
บอกมาเลยถ้าเธอไม่ต้อ
Dm7 
งการ
 
ความรักจาก
G 
ฉันที่มันมีให้แค่.. 
 
เธอ

INSTRU| F | Em | Dm7 | G |

 
F 
ธอเคยรู้ไหม..
 
ว่าฉันนั้นเสียใจมากขนาดไ
Em 
หน
F 
ถ้าเธอยังรักกัน..
 
ก็ควรสงสารฉันบ้าง..จะได้ไ
Em 
หม..

Dm7 
จนบางครั้งก็ทำให้คิด
 
ว่า
Em 
ฉันนั้นเป็นแค่เพียงของตาย
F 
ฉันทำผิดตรงไหน 
 
บอกมาได้ไห
G 
มเธอ..

 
เพ
F 
ราะว่ารักใช่ไหม
 
ที่ทำให้เ
Em 
ธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ทุ่มเทให้เ
Dm7 
ธอมากเท่าไหร่
 
ก็ยิ่ง
C 
ทำให้เธอรำคาญ
 
ฉันคง
F 
รักเธอมากไป 
 
เธอเลยไม่ส
Em 
นใจ
 
บอกมาเลยถ้าเธอไม่ต้อ
Dm7 
งการ
 
ความรักจาก
G 
ฉันที่มันมีให้แค่.. 
 
เธอ

INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

 
เพ
F 
ราะว่ารักใช่ไหม
 
ที่ทำให้เ
Em 
ธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ทุ่มเทให้เ
Dm7 
ธอมากเท่าไหร่
 
ก็ยิ่ง
C 
ทำให้เธอรำคาญ
 
ฉันคง
F 
รักเธอมากไป 
 
เธอเลยไม่ส
Em 
นใจ
 
บอกมาเลยถ้าเธอไม่ต้อ
Dm7 
งการ
 
ความรักจาก
G 
ฉันที่มันมีให้แค่..

 
เพ
F 
ราะว่ารักใช่ไหม
 
ที่ทำให้เ
Em 
ธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ทุ่มเทให้เ
Dm7 
ธอมากเท่าไหร่
 
ก็ยิ่ง
C 
ทำให้เธอรำคาญ
 
ฉันคง
F 
รักเธอมากไป 
 
เธอเลยไม่ส
Em 
นใจ
 
บอกมาเลยถ้าเธอไม่ต้อ
Dm7 
งการ
 
ความรักจาก
G 
ฉันที่มันมีให้แค่.. 
 
เธอ

OUTRO | F | Em | Dm7 | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites