INTRO | F E7 | Am Gm C |
INTRO | F E7 | Am Gm C |
INTRO | F E7 | Am Gm C | F | G |

 
  
กูจะรักแค่มึ
E7 
ง 
 
กูจะหึงจนตา
Am 
 
  แม้ว่าชีพมล
Gm 
าย 
 
กูจะอ
ยู่กับมึ
 
  อาจเป็นคนร้าย ๆ
E7 
  
 
ไม่ชอบทำ
Am 
ซึ้ง 
 
 
  แต่เป็นคน ๆ หนึ่
Gm 
ง 
 
ที่รักมึ
งหมดใ

 
  ชายใด
E7 
 ไม่เคยแลเหลี
Am 
ยว
 
  หัวใจดวงเดี
Gm 
ยว 
 
เป็นของมึ
ง 
 
ไอคว
าย!
 
  ด้วยรักจากใจ
..

 
  
ก็แค่คนธรรมด
E7 
า..ที่มันรักผั
Am 
 
  ตกเย็นนั่งฟิ
Gm 
น 
 
กินข้า
วกับครอบครั
 
  วันหยุดดี ๆ
E7 
 พากูไปเที่ยวด้วยน
Am 
 
  ก็กูอยากลั้นล
Gm 
า กูอยากไป Tr
ip or To
ur

 
  ความสุ
E7 
ข..มันอยู่ที่ใ
Am 
 
  แต่เสื้อผ้าชุดให
Gm 
ม่ 
 
กูต้อ
งแต่งตั
 
  แต่งสวยก็เพื่อ
มึง.

 
  
กูจะรักแค่มึ
E7 
ง 
 
กูจะหึงจนตา
Am 
 
  แม้ว่าชีพมล
Gm 
าย 
 
กูจะอ
ยู่กับมึ
 
  อาจเป็นคนร้าย ๆ
E7 
  
 
ไม่ชอบทำ
Am 
ซึ้ง 
 
 
  แต่เป็นคน ๆ หนึ่
Gm 
ง 
 
ที่รักมึ
งหมดใ

 
  ชายใด
E7 
 ไม่เคยแลเหลี
Am 
ยว
 
  หัวใจดวงเดี
Gm 
ยว 
 
เป็นของมึ
ง 
 
ไอคว
าย!
 
  ด้วยรักจากใจ
..

INSTRU | F E7 | Am Gm C |
INSTRU | F E7 | Am Gm C |
INSTRU | F E7 | Am Gm C F G |

 
  
ตอนขอเป็นแฟ
E7 
น จับมือ ถือแขนกู
Am 
ไว้
 
  มึงจำได้ไหม
Gm 
 สัญญาอะไ
รกับกู
?
 
  เมื่อกูมองตามึ
E7 
ง 
 
มันลึกซึ้งตรึง
Am 
ใจ
 
  เกินคำบรรยายใ
Gm 
ด ๆ นี่คือรัก
ที่แท้ 
 
Tr
ue
 
  ไม่ใช้คำพูด
E7 
ที่สวยหรู
Am 
 
  แค่อยากให้รู้
Gm 
 กูรักมึ
งหมดใ
 
  เออ เอ่อ เออ เอ่

 
  
กูจะรักแค่มึ
E7 
ง 
 
กูจะหึงจนตา
Am 
 
  แม้ว่าชีพมล
Gm 
าย 
 
กูจะอ
ยู่กับมึ
 
  อาจเป็นคนร้าย ๆ
E7 
  
 
ไม่ชอบทำ
Am 
ซึ้ง 
 
 
  แต่เป็นคน ๆ หนึ่
Gm 
ง 
 
ที่รักมึ
งหมดใ

 
  ชายใด
E7 
 ไม่เคยแลเหลี
Am 
ยว
 
  หัวใจดวงเดี
Gm 
ยว 
 
เป็นของมึ
ง 
 
ไอคว
าย!
 
  ด้วยรักจากใจ
..

 
  
กูจะรักแค่มึ
E7 
ง 
 
กูจะหึงจนตา
Am 
 
  แม้ว่าชีพมล
Gm 
าย 
 
กูจะอ
ยู่กับมึ
 
  อาจเป็นคนร้าย ๆ
E7 
  
 
ไม่ชอบทำ
Am 
ซึ้ง 
 
 
  แต่เป็นคน ๆ หนึ่
Gm 
ง 
 
ที่รักมึ
งหมดใ

 
  ชายใด
E7 
 ไม่เคยแลเหลี
Am 
ยว
 
  หัวใจดวงเดี
Gm 
ยว 
 
เป็นของมึ
ง 
 
ไอคว
าย!
 
  ด้วยรักจากใจ
..

OUTRO | Cmaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites