INTRO | Em | D | C D | G |

 
ถึงกับ
Em 
เว้าบ่ออก 
 
บอกไ
D 
ผ๋บ่ได้ว่าเจ็บ
 
หัวใ
C 
จมันอักเสบ 
 
D 
ก็บเอาไว้บ่ไหว
Em 
ในเมื่อเขาบ่ฮัก 
 
ที่เห
D 
ลือคงต้องทำใจ
 
C 
ก็บอาการให้ไ
D 
หว 
 
ข่มใจให้
Em 
ฟัง

Am 
กฎของคนแพ้ 
 
คือต้องดู
Bm 
แลเจ้าของ
Am 
แต่สมอง 
 
มันต่อต้านคว
D 
ามจริง

 
ข้ามไปก่อนได้
G 
บ่ 
 
ความฮู้สึกที่
Bm 
มันเอาคืนบ่ไ
Em 
ด้
 
กับความฮักที่
D 
มันต้องเสียเจ้าไ
C 
ป 
 
เจ็บห
Bm 
ลาย
 
มื้อนี้หั
Am 
วใจอ้ายยอมแพ้ทุกอ
D 
ย่าง
 
หลูโตนส
G 
มอง 
 
ย้านมัน
Bm 
รับความจริงบ่ไ
Em 
หว
 
อยากให้
D 
มันเป็นแค่ฝันไ
C 
ป 
 
ได้
Bm 
บ่
Am 
อ้ายยังเข้มแข็งบ่
D 
พอ 
 
ขอข้ามมันไ
Em 
ปก่อน

INSTRU | Em | D | Am | D |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

Am 
กฎของคนแพ้ 
 
คือต้องดู
Bm 
แลเจ้าของ
Am 
แต่สมอง 
 
มันต่อต้านคว
D 
ามจริง

 
ข้ามไปก่อนได้
G 
บ่ 
 
ความฮู้สึกที่
Bm 
มันเอาคืนบ่ไ
Em 
ด้
 
กับความฮักที่
D 
มันต้องเสียเจ้าไ
C 
ป 
 
เจ็บห
Bm 
ลาย
 
มื้อนี้หั
Am 
วใจอ้ายยอมแพ้ทุกอ
D 
ย่าง
 
หลูโตนส
G 
มอง 
 
ย้านมัน
Bm 
รับความจริงบ่ไ
Em 
หว
 
อยากให้
D 
มันเป็นแค่ฝันไ
C 
ป 
 
ได้
Bm 
บ่
Am 
อ้ายยังเข้มแข็งบ่
D 
พอ

 
ข้ามไปก่อนได้
G 
บ่ 
 
ความฮู้สึกที่
Bm 
มันเอาคืนบ่ไ
Em 
ด้
 
กับความฮักที่
D 
มันต้องเสียเจ้าไ
C 
ป 
 
เจ็บห
Bm 
ลาย
 
มื้อนี้หั
Am 
วใจอ้ายยอมแพ้ทุกอ
D 
ย่าง
 
หลูโตนส
G 
มอง 
 
ย้านมัน
Bm 
รับความจริงบ่ไ
Em 
หว
 
อยากให้
D 
มันเป็นแค่ฝันไ
C 
ป 
 
ได้
Bm 
บ่
Am 
อ้ายยังเข้มแข็งบ่
D 
พอ 
 
ขอข้ามมันไ
Em 
ปก่อน

Am 
อ้ายยังเข้มแข็งบ่
D 
พอ.. 
 
ขอข้ามมันไปก่อน

OUTRO | C D | Bm Em | C D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites