INTRO | F | G | Em | Am | Dm | G | C | G |

 
น้องส
C 
าวขอไลน์หน่อยครับ
 
พี่อยากจะ
Dm 
จับ 
 
พี่อยากจะต้อง
 
พี่อยากจะไ
F 
ด้จะครอบครอง
 
อยากได้น้
G 
องมาเป็นของใจ
 
พี่
C 
นี่เป็นคนมีเจ้าของ
 
แต่พี่รับ
Dm 
รองว่าพี่เลี้ยงไหว
 
พร้อมเพย์สายเ
F 
ปย์พี่บ่าวโอนไหว
 
ไหนไอดีไ
G 
ลน์ ให้รีบส่งมา.. ให้
C 
พี่

 
ถึงมี
Dm 
เมียแต่ก็ไม่เป็นไร
 
เพราะหัว..
Am 
ของพี่ทั่วถึง
 
พี่แหลงจ
F 
ริงไม่ใช่แหลงลึ่ง
 
แล้วจะตะ
G 
ลึง ตะลึง ตะลึง ตะลึง
 
ตะลึงละน้องเห้อ..  
E 

 
ไปฆ่าเมียพี่ให้ต
F 
ายแล้วค่อยแอดไลน์หา
G 
หนู
 
ถ้าเมียพี่ไม่
Em 
อยู่ 
 
เดี๋ยวหนูค่อยทักไ
Am 
 
จะจัดให้ห
F 
นักไอ้พวกผู้ชายหลา
G 
ยใจ
 
ไปเลิกกับเมียพี่ก่
C 
อนนะ
 
ให้เมียพี่ถูกรถ
F 
ชนให้งูเห่าขบต
G 
าย
 
แล้วค่อยแอดไ
Em 
ลน์ 
 
ทักหนู
Am 
มา
 
ไม่อยากจะ
Dm 
เป็นแค่ตัวสำรองค่ะ
G 
ป๋า
 
คนคลายเ
Dm 
หงามันเสียเว
G 
ลา
 
ไปฆ่าเมียพี่ก่
C 
อน

INSTRU | F | G | Em | Am | Dm | G | C | G |

 
ถึงมี
Dm 
เมียแต่ก็ไม่เป็นไร
 
เพราะหัว..
Am 
ของพี่ทั่วถึง
 
พี่แหลงจ
F 
ริงไม่ใช่แหลงลึ่ง
 
แล้วจะตะ
Dm 
ลึง ตะลึง ตะลึง ตะลึง
 
ตะลึงละน้องเ
G 
ห้อ.. 
 
 
E 

 
ไปฆ่าเมียพี่ให้ต
F 
ายแล้วค่อยแอดไลน์หา
G 
หนู
 
ถ้าเมียพี่ไม่
Em 
อยู่ 
 
เดี๋ยวหนูค่อยทักไ
Am 
 
จะจัดให้ห
F 
นักไอ้พวกผู้ชายหลา
G 
ยใจ
 
ไปเลิกกับเมียพี่ก่
C 
อนนะ
 
ให้เมียพี่ถูกรถ
F 
ชนให้งูเห่าขบต
G 
าย
 
แล้วค่อยแอดไ
Em 
ลน์ 
 
ทักหนู
Am 
มา
 
ไม่อยากจะ
Dm 
เป็นแค่ตัวสำรองค่ะ
G 
ป๋า
 
คนคลายเ
Dm 
หงามันเสียเว
G 
ลา
 
ไปฆ่าเมียพี่ก่
C 
อน

 
จะไปฆ่าเมียให้ต
F 
ายแล้วค่อยแอดไลน์หา
G 
หนู
 
พอเมียพี่ไม่
Em 
อยู่ 
 
ค่อยทักหนู
Am 
ไป
 
จะหยุดให้ห
F 
มด 
 
จะหยุดหลายใ
G 
 
ไปเลิกกับเมียพี่ก่
C 
อนนะ

 
ให้เมียพี่ถูกรถ
F 
ชนให้งูเห่าขบต
G 
าย
 
แล้วค่อยแอดไ
Em 
ลน์ 
 
ทักหนู
Am 
มา
 
ไม่อยากจะ
Dm 
เป็นแค่ตัวสำรองค่ะ
G 
ป๋า

 
เป็นตัว
Dm 
จริงได้ไม่เสียเว
G 
ลา
 
หลบไปฆ่าเมียพี่ก่
C 
อน

 
ถ้าเมียพี่ยังไม่ต
F 
าย.
G 
.. อย่าแอดไลน์หนูมา..  
C 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites