INTRO | Em | G | Am C | Em | Em |

 
เริ่มจากวันที่ฉันมี
Em 
เธอ
 
เริ่มจากเธอมีใจ
G 
ให้ฉัน
 
จากที่เคยมีกันและ
Am 
กัน 
 
 
C 
 
แล้วใคร
D 
กันลืมคำ
Em 
สัญญา

 
ตั้งแต่เขานั้นเดิน
Em 
เข้ามา
 
ดึงใจเธอไปจาก
G 
ใจฉัน
 
รักแสนหวานใน
Am 
วันวาน 
 
 
C 
 
บัดนี้พ
D 
ลันมาส
Em 
ลาย

 
C 
ธอ.. 
 
 
D 
คนใจ
Em 
ร้าย
 
C 
ธอ.. 
 
ทำอย่าง
D 
นี้ได้ยัง
Em 
ไง
G 
ลืมฉันลง 
 
 
Am 
ลืมไปง่ายดาย
 
หัว
C 
ใจเธอ
D 
ทำด้วยอะ
Em 
ไร

 
เก็บความเจ็บปวดไปทิ้งท
Em 
ะเล
 
รักคนโลเลนั้นมี
G 
แต่ช้ำ
 
อดีตผ่านมาถือว่า
Am 
เป็นทาน 
 
 
C 
 
เธอคือนาง
D 
มารซาตาน
Em 
ตัวจริง

INSTRU | C D | Em | C D | Em |
INSTRU | G | Am | C D | Em |

 
C 
ธอ.. 
 
 
D 
คนใจ
Em 
ร้าย
 
C 
ธอ.. 
 
ทำอย่าง
D 
นี้ได้ยัง
Em 
ไง
G 
ลืมฉันลง 
 
 
Am 
ลืมไปง่ายดาย
 
หัว
C 
ใจเธอ
D 
ทำด้วยอะ
Em 
ไร

 
C 
ธอ.. 
 
 
D 
คนใจ
Em 
ร้าย
 
C 
ธอ.. 
 
ทำอย่าง
D 
นี้ได้ยัง
Em 
ไง
G 
ลืมฉันลง 
 
 
Am 
ลืมไปง่ายดาย
 
หัว
C 
ใจเธอ
D 
ทำด้วยอะ
Em 
ไร

 
หัว
C 
ใจเธอ
D 
ทำด้วยอะ
Em 
ไร..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites