ลืมอ้ายบ่
F#m 
ไหว 
 
หัวใ
E 
จมันสั่งใ
F#m 
ห้จำ
 
ฮักแล้วเจ็บ
D 
ซ้ำ 
 
แต่ใ
E 
จกะยัง
A 
จำอยู่..

INSTRU | F#m | Bm | E | F#m |

 
ลืมอ้ายบ่
F#m 
ไหว 
 
หัวใ
E 
จมันสั่งใ
F#m 
ห้จำ
 
ฮักแล้วเจ็บ
D 
ซ้ำ 
 
แต่ใ
E 
จกะยัง
A 
จำอยู่

 
อ้ายบอกเลิก
F#m 
รัก 
 
สมองน้องก็
Bm 
รับรู้
 
แต่ฮักยัง
E 
อยู่ 
 
ทุกความทรงจำข
F#m 
องใจ..

INSTRU | A | F#m | D E | A |

 
แม้มื่อ
A 
นี่สองเฮาลาร้าง
 
ภาพความ
F#m 
หลังยังค้างคาใจ
 
พยาย
D 
ามลืมอ้ายยามใด๋
 
เป็นหยังใ
E 
จคือจำฮ้องไห่

 
อยากจะ
A 
หนี 
 
หนีความคิดถึง
 
ลืมฮัก
F#m 
ซึ้งที่แหลกสลาย
 
ยังบ่
D 
ฮู้อีกโดนปานใด๋
 
เจ็บนี้
E 
จังสิจางหายไป..
 
จากหั
A 
วใจ..

 
ลืมอ้ายบ่
F#m 
ไหว 
 
หัวใ
E 
จมันสั่งใ
F#m 
ห้จำ
 
ฮักจนถ
D 
ลำ 
 
เกินห้
E 
ามให้ใจหยุ
A 
ดอยู่
 
เมื่ออ้ายบอก
F#m 
ลา เจ็บจนชา ใจบ่
Bm 
รับรู้
 
บ่มีอ้า
E 
ยอยู่ 
 
ฮู้บ่น้องเจ็
F#m 
บ.. 
 
ส่ำใด๋

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | F#m | Bm | E | F#m |

 
ลืมอ้ายบ่
F#m 
ไหว 
 
หัวใ
E 
จมันสั่งใ
F#m 
ห้จำ
 
ฮักจนถ
D 
ลำ 
 
เกินห้
E 
ามให้ใจหยุ
A 
ดอยู่
 
เมื่ออ้ายบอก
F#m 
ลา เจ็บจนชา ใจบ่
Bm 
รับรู้
 
บ่มีอ้า
E 
ยอยู่ 
 
ฮู้บ่น้องเจ็
F#m 
บ.. 
 
ส่ำใด๋..

OUTRO | Bm E | F#m | F#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites