INTRO | G | Em | G | D |
INTRO | G | Em | D | G D |

 
อยู่ที่ไ
G 
หนก็ไม่สบายเหมือนอยู่
Em 
บ้านฉัน
 
อยากกินไอไ
G 
หรก็ได้กินทั้งนั้น 
 
อิ่มอกอิ่ม
D 
ใจ
 
ไม่ต้อง
G 
เว่อร์แฟชั่นในเมืองที่ทันส
Em 
มัย
 
คนบ้าน
D 
ฉันอยู่แบบบายบาย 
 
สไตล์พอ
G 
เพียง.. 
 
 
D 

 
เลก็
G 
สวย 
 
น้ำก็ใสแลเห็น
Em 
ฝูงปลา
 
ใกล้เดือน
G 
ห้าต้นข้าวในนาออกรวงสี
D 
ทอง
 
ฟ้าใกล้
G 
สางน้ำยางพาราก็รินไหล
Em 
ล่อง
 
อยู่ร่วม
D 
กันแบบพี่น้อง 
 
ไทยพุทธมุส
G 
ลิม

Em 
ฉันหลงรักเล
D 
ใน
 
ลุ่ม
Am 
น้ำสายใต้ปลายด้าม
G 
ขวาน
 
จะปก
Em 
ป้องเอาไว้ 
 
ให้
Bm 
แสนนาน
 
ลูก
C 
หลาน.. 
 
จำ
D 
ขึ้นใจ

 
เขา ป่า นา  
C 
เล
D 
ลุ่มน้ำเลสาป 
 
สงข
Em 
ลา
E 
หล่อเลี้ยงชีวีทุกนาน
Am 
มา
D 
ตั้งแต่ปู่ย่า 
 
G 
ายาย
G7 
เมืองคนดีคน
C 
เลใน
D 
น้ำใจไม่เค็มเหมือนน้ำ
Em 
เล
E 
จะอยู่ที่ไหนฉันไปแ
Am 
ล้วเพ
 
D 
มืองสองเลจังหวัดสงข
G 
ลา

INSTRU | G | Em | G | D |
INSTRU | G | Em | D | G |

 
เขา ป่า นา  
C 
เล
D 
ลุ่มน้ำเลสาป 
 
สงข
Em 
ลา
E 
หล่อเลี้ยงชีวีทุกนาน
Am 
มา
D 
ตั้งแต่ปู่ย่า 
 
G 
ายาย
G7 
เมืองคนดีคน
C 
เลใน
D 
น้ำใจไม่เค็มเหมือนน้ำ
Em 
เล
E 
จะอยู่ที่ไหนฉันไปแ
Am 
ล้วเพ
 
D 
มืองสองเลจังหวัดสงข
G 
ลา

Em 
  ไม่ต้องเดินห้างไม่เห็นสำ
Am 
คัญ
D 
  หลาดนัดบ้านฉันโหม๋เราจัง
G 
เอ
Em 
  อยู่แบบพอเพียงตามคำ
Am 
สอนพ่อ
D 
  น้องรู้จักพอพี่รู้จักเ
G 
พียง
Em 
  เขา ป่า นา  
Am 
เล
D 
  ลุ่มน้ำเลสาปสง
G 
ขลา
Em 
  เขา ป่า นา  
Am 
เล
D 
  ลุ่มน้ำเลสาปสงขลาบ้าน
G 
ฉัน
Em 
  เขา ป่า นา  
Am 
เล
D 
  ลุ่มน้ำเลสาปสงขลา 
 
บ้
G 
านเรา

OUTRO | Em | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites