Tune to Eb
INTRO | G | Bm | Em | D |

 
ฉันต้องทน
อยู่กับความเหงา
 
ภาพความหลัง
Bm 
ที่มันคอยทำร้าย
 
ในวันนี้
Em 
..ฉันเหมือนจะตายอยู่แล้ว

 
ฉันต้องทน
อยู่กับความเงียบงัน
 
อยู่อย่างนี้อี
Bm 
กนานสักแค่ไหน
 
ตอนนี้ฉัน
Am 
กำลังอ่อนล้า
 และท้อ
ใจ

 
ขอแค่มีใคร
Em 
..สักคน
Bm 
 
เข้ามา
อยู่เคียงข้างฉัน
Bm 
 
ฉันพร้อมสัญญา
Em 
 
ว่าจะ
Bm 
ดูแลแค่เธอ
Am 
.. ตลอดไป

 
ที่ตรงนี้มี
มั้ยใครสัก
Bm 
คน
 
ที่จะเข้ามา
Em 
เปลี่ยนแปลง 
 
ในหัว
ใจ
 
ของฉัน
.. 
 
จะมีไ
Bm 
หม
 
จะต้องให้รอ
Am 
ไปถึงเมื่อไหร่
 
แล้ววันพรุ่งนี้
ฉันยังต้องรอ
Bm 
ต่อไปไหม
Em 
 
เมื่อคนที่ใช่
ยังหาไม่เจอ
..       
Bm 
 
เธออยู่ที่ไหน
Am 
นะคนที่ฉัน
นั้นเฝ้ารอ

INSTRU | G Bm | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
อยากจะรู้ว่
าคนคนนั้น
 
ที่ตัวฉัน
Bm 
ตามหาอยู่ที่ไหน
 
แล้วเมื่อไหร่
Am 
 ฉันจะได้เ
จอเธอ 
 
สัก
ที

 
ขอแค่มีใคร
Em 
สักคน
Bm 
 
เข้ามา
อยู่เคียงข้างฉัน
Bm 
 
ฉันพร้อมสัญญา
Em 
 
ว่าจะ
Bm 
ดูแลแค่เธอ
Am 
.. ตลอดไป

 
ที่ตรงนี้มี
มั้ยใครสัก
Bm 
คน
 
ที่จะเข้ามา
Em 
เปลี่ยนแปลง 
 
ในหัว
ใจ
 
ของฉัน
.. 
 
จะมีไ
Bm 
หม
 
จะต้องให้รอ
Am 
ไปถึงเมื่อไหร่
 
แล้ววันพรุ่งนี้
ฉันยังต้องรอ
Bm 
ต่อไปไหม
Em 
 
เมื่อคนที่ใช่
ยังหาไม่เจอ
..       
Bm 
 
เธออยู่ที่ไหน
Am 
นะคนที่ฉัน
นั้นเฝ้ารอ

INSTRU | G Bm | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
ขอแค่มีใคร
Em 
..สักคน
Bm 
 
เข้ามา
อยู่เคียงข้างฉัน
Bm 
 
ฉันพร้อมสัญญา
Em 
 
ว่าจะ
Bm 
ดูแลแค่เธอ
Am 
.. ตลอดไป

 
ที่ตรงนี้มี
มั้ยใครสัก
Bm 
คน
 
ที่จะเข้ามา
Em 
เปลี่ยนแปลง 
 
ในหัว
ใจ
 
ของฉัน
.. 
 
จะมีไ
Bm 
หม
 
จะต้องให้รอ
Am 
ไปถึงเมื่อไหร่
 
แล้ววันพรุ่งนี้
ฉันยังต้องรอ
Bm 
ต่อไปไหม
Em 
 
เมื่อคนที่ใช่
ยังหาไม่เจอ
…       
Bm 
 
เธออยู่ที่ไหน
Am 
นะคนที่ฉัน
นั้นเฝ้ารอ
 
เธออยู่ที่ไหน
Am 
…       
รู้ไหมฉันยัง..ร
อ.

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites