INTRO | C | F | Em Am | Dm G |

 
เธอ
มัวแต่มองแต่คนข้างนอก
Em 
คนนั้น
 
จนลืม
อะไรไปรึเปล่า
 ว่ามีฉัน..
Am 

INSTRU | Am | F | C | G |

 
หรือ
ฉันนั้นมีตัวตน
 
เฉพาะ
Em 
เวลาที่แสงตะวัน 
 
ลับฟ้าไป
 
เวลาที่
มีแสงไฟก
Am 
ระทบผ่าน
 
เธอเก็บ
ฉันไว้ตรงไหน
 
เป็นตัวสำรอง
Em 
 รองจากใคร
 
เธอรู้ดี..
.  
 
ก่ใจอยู่แล้ว
Am 

 
ทุกทีที่
มาหากัน 
 
ก็จะเอา
Em 
น้ำตามาฝากกัน
 
สำหรับเธอ
.. 
 
ฉันคง
มีค่าก็ตอน
Am 
นี้

 
เธอ
รู้ดีแก่ใจ 
 
เธอรักใคร
Am 
 
อย่า
มาหลอกลวงกันให้รอ 
 
ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดียว
 

 
  ใ
นใจเธอมีแต่เขา 
 
เธอรู้ดี
Am 
 
เธอมาหลอกลวงกัน มารั้งให้ฉันรอ
 
 
ให้ฉันบ้า
อยู่ฝ่ายเดียว
 
อยากรู้จังใจเธอ ทำด้วย
อะไร
 
คน ๆ นึง
 ต้องทน 
 
ต้องทุกข์ต้องทรมาน
 
กับคำ
Am 
ลวง ๆ ว่ามีใจ
 
รั้งให้รอมันก็ร
อ 
 
ไร้เหตุผลสิ้นดี
 
แต่ทรมานเหมือน
เดิม
 
แต่พอฝนจาง
..       
นางก็หาย
 
ศาลา
Dm 
ริมทาง 
 
มันหมดความหมายอีกแล้ว

INSTRU | F G | C Am | F G | Am |
INSTRU | F G | C Am | F G | Am |

 
เธอ
รู้ดีแก่ใจ 
 
เธอรักใคร
Am 
 
อย่า
มาหลอกลวงกันให้รอ 
 
ให้ฉันบ้าอยู่ฝ่ายเดียว
 

 
  ใ
นใจเธอมีแต่เขา 
 
เธอรู้ดี
Am 
 
เธอมาหลอกลวงกัน มารั้งให้ฉันรอ
 
 
ให้ฉันบ้า
อยู่ฝ่ายเดียว
 
อยากรู้จังใจเธอ ทำด้วย
อะไร
 
คน ๆ นึง
 ต้องทน 
 
ต้องทุกข์ต้องทรมาน
 
กับคำ
Am 
ลวง ๆ ว่ามีใจ
 
รั้งให้รอมันก็ร
อ.. 
 
ไร้เหตุผลสิ้นดี
 
แต่ทรมานเหมือน
เดิม
 
แต่พอฝนจาง
..       
นางก็หาย
 
ศาลา
Dm 
ริมทาง 
 
มันหมดความหมายอีกแล้ว

 
    
พอฝนจาง
นางก็หาย
..       
Am 
 
    
ไม่มีน้ำตา
เธอไม่มา..
Am 
 
    
พอฝนจาง
นางก็หาย
..       
Am 
 
    
ไม่มีน้ำตา
เธอไม่มา..
Am 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites