INTRO | C | Bm | C D | Em D | C D | D |

G 
ลืมเธอเถิดใจ 
 
เจ็บ
Bm 
ใช่ไหมเมื่อเธอบอกลา
 
ภา
C 
ษาทา
D 
รุณหัวใจ
G 
เหลือเกิน 
 
 
E7 
Am 
หัวใจเอยเจ้าเพลิน 
 
กับวิ
G 
มานวาดไปในฝัน
F 
ดึงดันรัก
D 
เธอช่างน่า
G 
สงสาร

G 
ในความโง่เขลา
 
ต้องปวด
Bm 
ร้าวเมื่อเธอเปลี่ยนใจ
 
ดั่ง
C 
สายน้ำไหล
D 
ไปย่อมไม่
G 
กลับคืน 
 
 
E7 
Am 
เสียดายเธอสุดฝืน 
 
สิ่งดี
G 
ดีที่มีต่อกัน
F 
รำพันรัก
D 
เอยทำไม
Em 
ยากเย็น

 
ตลอดเว
Am 
ลา รัก
Em 
เธอที่สุด
 
ตลอดเว
Am 
ลา 
 
 
D 
หยุดตรง
G 
ที่เธอ 
 
 
G7 

 
อยากจะ
C 
ถามขาดแคลนใช่ไหม
 
ที่ให้
D 
ไปคงยังไม่
Em 
พอ
 
สุดกำ
C 
ลังสุดใจรั้ง
D 
รอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอ
 
จุดสุด
C 
ท้ายความรักเป็นศูนย์
 
คนคุ้น
D 
เคยกลายเป็นอื่น
G 
ไป
 
หยุดลง
C 
พักหยุดตามพัก
D 
ใจ
 
ไม่มี
Em 
เธอคืนมาเหมือน
G 
เก่า
 
เปรียบตัว
Am 
เรา 
 
รัก
D 
เธอจนลืม
G 
ตัวเอง

INSTRU | C | D |

G 
รำพันฝากลม 
 
ที่ผ
Bm 
สมน้ำตาคลอเคล้า
 
ความ
C 
เหงาเจ้า
D 
เอยทำไม
G 
โหดร้าย
E7 
Am 
แสงรำไรจากดาว 
 
ที่ยัง
G 
พราวระยับขอบฟ้า
F 
คือตาเฝ้า
D 
มองด้วยความ
Em 
ห่วงใย

 
ตลอดเว
Am 
ลา รัก
Em 
เธอที่สุด
 
ตลอดเว
Am 
ลา 
 
 
D 
หยุดตรง
G 
ที่เธอ 
 
 
G7 

 
อยากจะ
C 
ถามขาดแคลนใช่ไหม
 
ที่ให้
D 
ไปคงยังไม่
Em 
พอ
 
สุดกำ
C 
ลังสุดใจรั้ง
D 
รอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอ
 
จุดสุด
C 
ท้ายความรักเป็นศูนย์
 
คนคุ้น
D 
เคยกลายเป็นอื่น
G 
ไป
 
หยุดลง
C 
พักหยุดตามพัก
D 
ใจ
 
ไม่มี
Em 
เธอคืนมาเหมือน
G 
เก่า
 
เปรียบตัว
Am 
เรา 
 
รัก
D 
เธอจนลืม
G 
ตัวเอง

INSTRU | C D | Em D | C D | Em |

 
ตลอดเว
Am 
ลา รัก
Em 
เธอที่สุด
 
ตลอดเว
Am 
ลา 
 
 
D 
หยุดตรง
G 
ที่เธอ 
 
 
G7 

 
อยากจะ
C 
ถามขาดแคลนใช่ไหม
 
ที่ให้
D 
ไปคงยังไม่
Em 
พอ
 
สุดกำ
C 
ลังสุดใจรั้ง
D 
รอ 
 
ไม่มี
Em 
เธอ
 
จุดสุด
C 
ท้ายความรักเป็นศูนย์
 
คนคุ้น
D 
เคยกลายเป็นอื่น
G 
ไป
 
หยุดลง
C 
พักหยุดตามพัก
D 
ใจ
 
ไม่มี
Em 
เธอคืนมาเหมือน
G 
เก่า
 
เปรียบตัว
Am 
เรา 
 
รัก
D 
เธอจนลืม
G 
ตัวเอง

OUTRO | C | Bm | C D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites