INTRO | Am G | Am G |
INTRO | F G | Em Am | F G | C G |

 
อยู่ดี
C 
ดีก็เกิดรู้
Em 
สึกอิจฉ
Am 
า  
G 
 
เห็นเขาเดิน
F 
มาเห็นเข้าตำ
G 
ตาอย่าง
C 
นั้น
F 
เธอที่ฉันแอบ
G 
รัก 
 
กับ
Em 
เขาที่ฉันไ
Am 
ม่รู้จัก
Dm 
เดินโอบกอดผ่าน
F 
หน้าฉัน
G 
ไป

 
เจ็บใน
C 
ใจมันเจ็บหัว
Em 
ใจอย่าง
Am 
นี้  
G 
 
แอบรักคน
F 
ดีมาตั้งหนึ่ง
G 
ปีสิบ
C 
วัน
 
วันที่
F 
สิบเอ็ดเดือน
G 
สิบสอง 
 
น้ำ
Em 
นองในตา
Am 
ฉัน
 
เห็นเขารัก
Dm 
กัน ตัว
G 
ฉันมันบ้า
C 
เอง

 
บ้าที่ไปรัก
F 
เขา 
 
 
G 
โดยที่เราไม่
Em 
เคยจะ
Am 
รู้
 
ว่าจะอยู่
Dm 
อยู่  
D7 
เธอก็มีเจ้า
G 
ของ

 
อิจ
F 
ฉาเขาจูงมือกัน 
 
อิจ
Em 
ฉาเขาหอมแก้มกัน
 
แต่ทำ
Dm 
ไมตัวฉัน 
 
จึงไม่มี
G 
สิทธิ์อย่าง
C 
เขา  
C7 
 
อิจ
F 
ฉาเขาเดินกอดกัน 
 
แต่
Em 
ฉันทำได้แค่เพียง
Am 
มอง
 
แค่
Dm 
มอง  
D7 
มองดูเขารัก
G 
กัน

 
ต่อไป
C 
นี้มันคง
Em 
ไม่มีอีก
Am 
แล้ว  
G 
 
ความหวังเพริศ
F 
แพร้วคงต้องม
G 
ลายจาง
C 
หาย
 
ฉันคง
F 
หมดสิทธิ์จะรัก
G 
เธอ 
 
เพราะ
Em 
เธอเป็นของ
Am 
เขา
 
เรื่องมัน
Dm 
เศร้า 
 
แอบ
G 
รักเขาข้าง
C 
เดียว

INSTRU | C Em | Am G | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
บ้าที่ไปรัก
F 
เขา 
 
 
G 
โดยที่เราไม่
Em 
เคยจะ
Am 
รู้
 
ว่าจะอยู่
Dm 
อยู่  
D7 
เธอก็มีเจ้า
G 
ของ

 
อิจ
F 
ฉาเขาจูงมือกัน 
 
อิจ
Em 
ฉาเขาหอมแก้มกัน
 
แต่ทำ
Dm 
ไมตัวฉัน 
 
จึงไม่มี
G 
สิทธิ์อย่าง
C 
เขา  
C7 
 
อิจ
F 
ฉาเขาเดินกอดกัน 
 
แต่
Em 
ฉันทำได้แค่เพียง
Am 
มอง
 
แค่
Dm 
มอง  
D7 
มองดูเขารัก
G 
กัน

 
ต่อไป
C 
นี้มันคง
Em 
ไม่มีอีก
Am 
แล้ว  
G 
 
ความหวังเพริศ
F 
แพร้วคงต้องม
G 
ลายจาง
C 
หาย
 
ฉันคง
F 
หมดสิทธิ์จะรัก
G 
เธอ 
 
เพราะ
Em 
เธอเป็นของ
Am 
เขา
 
เรื่องมัน
Dm 
เศร้า 
 
แอบ
G 
รักเขาข้าง
C 
เดียว

 
ฉันคง
F 
หมดสิทธิ์จะรัก
G 
เธอ 
 
เพราะ
Em 
เธอเป็นของ
Am 
เขา
 
เรื่องมัน
Dm 
เศร้า 
 
แอบ
G 
รักเขาข้าง
C 
เดียว..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites