นางเมขลา – TeeCNX ft. Oaker, Frankie, MaxMillor, Textbox, Prod .ddDew