เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต – เต๋า ภูศิลป์


INTRO | Eb Gm  | Ab Bb | ( 2 Times )
INTRO | Eb | Cm  | Gm  | Ab Eb |

 
กะ
Eb 
ฮู้อยู่ว่าเฮา
Gm 
กับโตเป็นหมู่กั
Cm 
 
เฮา
Eb 
บ่ควรสิคึด
Gm 
แนวนั้นกับ
Cm 
หมู่         
Bb 
 
อุก
Ab 
หลาย
Bb 
 สิขาดใจบ่
Gm 
เป็นตาอยู่
Cm 
 
คันบ่บอก
Ab 
ให้ฮู้ย่านอยู่บ่ฮอดวันจันท
Bb 
ร์

 
* สิด่า
Fm 
กะด่า 
 
สิว่า
Gm 
กะว่า
 
เอาตามที่เห็น
Ab 
สมควรกะแล้ว
Eb 
กัน
 
เฮาเก็บ
Fm 
มาดน 
 
เฮาทน
Gm 
มานาน
 
ให้เฮาเว้า
Ab 
แนจักสองสามคำ
Bb 

 
** เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่น่าฮัก
Bb 
คือโตฮู้บ่
Cm 
 
เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ำ 
 
หน่ำ
Fm 
       
Bb 
 
เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่คือโต
Gm 
 คนอิหยัง
Ab 
แฮงเบิ่งแฮงงาม
 
สิเคียด
Fm 
ให้เฮากะซาม
Bb 
 เฮามาเป็นแฟนกัน
Eb 
เถาะ  
Bb 

 
ถ่า
Eb 
ดนไปกะย่าน
Gm 
เขายาดไปต่อ
Cm 
หน้า
 
ถ่า
Eb 
เวลากะย่าน
Gm 
อักหักล่ะเนาะ
Cm 
       
Bb 
 
ฮัก
Ab 
.. 
 
กัน
Bb 
ฮักแบบห
Gm 
มู่ 
 
บ่เบื่อ
Bb 
 ซั่นบ่
Cm 
 
มันบ่อุ่น
Ab 
ดอกเนาะกอดคอ
Fm 
บ่คือกอดกัน
Bb 

( * ) ( ** )

INSTRU | Eb Gm  | Cm  | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Gm  Fm | Gm  Cm  | Ab Fm  | Bb |

( * ) ( ** )

 
สิเคียด
Fm 
ให้เฮากะซาม
Bb 
 เฮามาเป็นแฟนกัน
Eb 
เถาะ

OUTRO | Eb | Cm  | Gm  | Ab Eb | Ab Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites