อาวรณ์ (I Want You) – Polycat


INTRO | Gmaj7  A | F#m7 Gmaj7 | ( 2 Times )

 
ทุ
Gmaj7 
กปี  
 
อนนี้ต้องหา
F#m7 
ให้เจอ 
Gmaj7 
 
สิ่
Gmaj7 
งใดเห
มาะสมเป็นของขวั
F#m7 
ญให้เธอ 
Gmaj7 
 
แต่ไม่อีกแล้ว
Bm7 
 
ไม่มีปีไหนที่เธ
F#m7 
อจะเชิญ 
Gmaj7 
 
ให้ไปร้องเพลง
Gmaj7 
 Happy 
 
birthday
 
ให้ฟังอีกแล้
F#m7 
ว       (Li
Gmaj7 
sten)

 
* แ
Gmaj7 
ละวันสำคัญยั
งคงเป็นวันเดิม
F#m7 
 
เพียงคนสำคัญ
Gmaj7 
ที่ตรงนั้นเปลี่ยน
 
Gmaj7 
ววตาของเธอ
ยังคงงามดังเดิม
F#m7 
 
เพียงคนได้มอง
Gmaj7 
ข้างในนั้นเปลี่ยน
 
แต่ใ
Gm7 
จของฉัน
Am7 
ยังคงเป็นคน
Cm7 
เดิม
 
รักเธอแค่ไหน
จะไม่เปลี่ยน
 
Gm7 
ห็นว่าเขาได้ทำ
Am7 
อย่างที่ฉัน
Bbm7 
ทำ
 
มัน
จะทนไม่ไหว

 
** ฉันรู้ว่าเธอจะยิ้ม
แบบไหน
 
ตอนคนที่เธอรัก
Am7 
 Surprise
 
ฉันยังอาวรณ์
Gmaj7 
อยู่ Baby, I want
F#m7 
 you
 
และก็รู้ว่
Em7 
าเธอดีใจแค่ไหน
 
เวลาที่เธอได้รับ
ดอกไม้
 
กับข้อความว่ารัก
Am7 
กว่าใคร
 
ใครคนที่เขา
Gmaj7 
บอก
 
จะไม่ใช่ตัว
F#m7 
ฉันหรอกจำไว้
Em7 
          

 
ฉันยังอาวรณ์
Gmaj7 
อยู่       B
aby, I want
F#m7 
 you       
Gmaj7 
 
ฉันยังอาวรณ์
Gmaj7 
อยู่       B
aby, I want
F#m7 
 you       
Gmaj7 
 
ถ้
Gmaj7 
าพรขอ
งฉันที่จะ
F#m7 
ให้ไป       
Gmaj7 
 
ศั
Gmaj7 
กดิ์สิทธิ์ก
ว่าพระอาจาร
F#m7 
ย์ที่ใด       
Gmaj7 
 
จะขอให้เธอ
Bm7 
 ได้มีพลังรู้ความ
F#m7 
ในใจ       
Gmaj7 
 
ให้เธอรู้ไว้
Gmaj7 
ว่ายังมีใคร
ที่รอเสม
F#m7 
อ          
Gmaj7 

( * ) ( ** )

INSTRU | G Bm | A Ab | A Bb Bm | Am Ab |

 
เห็น
Gm7 
ว่าเขาได้ทำ
Am7 
อย่างที่ฉัน
Bbm7 
ทำ
 
มัน
จะทนไม่ไหว

( ** )

 
ฉันยังอาวรณ์
Bm7 
อยู่       
baby, I want
F#m7 
 you       
Gmaj7 
 
ฉันยังอาวร
Bm7 
ณ์อยู่       
baby, I want
F#m7 
 you       
Gmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites