ใครจะเข้าใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Em | Am | D | Em |

 
  รู้ว่าห
Em 
ลอกเธอไว้ 
 
และ
Am 
หวังว่าเธอเข้าใจ
D 
  ดั่งว่าเดินทางมาไกล 
 
ไก
Em 
ลจนกู่ไม่กลับ
 
  รู้
Em 
ว่านี่น่ะร้าย 
 
เป็น
Am 
ตายเธอคงไม่ยอม
D 
  เราเคยประนีประนอม 
 
ออม
Em 
ชอมกันได้ทุกอย่าง

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

 
  ไม่
Em 
รู้สึกได้ไหม 
 
เธอบอกใ
C 
คร 
 
เล่าจะทนไหว
Am 
  มีเลือดมีเนื้อหัวใจ 
 
ให้ตา
Em 
ยซะยังดีกว่า
 
  หิวท้อง
Em 
กิ่วฉันล้า 
 
ถึงออก
Am 
มาไล่ล่าหาเงิน
D 
  หมดสิ้นความคิดอับจน 
 
ที่เ
Em 
หลือก็คือ 
 
เรือนร่าง

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

INSTRU | Em | Am | D | Em |

 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยเข้าใจฉันไหม
 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยคิดถึงฉันไหม
 
ฉันต้องน
C 
อน กับชาย ที่
D 
ฉันไม่เคยรู้
G 
จัก
 
ฉันต้อง
C 
พลี ร่างกาย แลกเ
D 
งิน
 
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน
 

INSTRU | Em | Am | D | Em |

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยเข้าใจฉันไหม
 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยคิดถึงฉันไหม
 
ฉันต้องน
C 
อน กับชาย ที่
D 
ฉันไม่เคยรู้
G 
จัก
 
ฉันต้อง
C 
พลี ร่างกาย แลกเ
D 
งิน
 
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน
 

 
  เธอกำลั
Em 
งไป 
 
มองค
Am 
ล้ายฉันเป็น 
 
กากเดน
D 
  ทุกอย่างเป็นดั่งควรเป็น 
 
ฉันเห็
Em 
นสมควรทุกอย่าง
 
  น้ำตา
Em 
อยู่ตรงไหน 
 
อยู่ในใ
Am 
จ 
 
นี้ไหลออกมา
D 
  ไม่เชื่อต่อโชคชะตา 
 
นี่
Em 
คือสิ่งที่ฉันทำ 
 
และฉันเป็น

OUTRO | Em | Am | D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites