ใครคนนั้น – Bedroom Audio


E 
ยังจะรอคอยความ
B 
รักให้ผ่านเข้า
C#m 
มา
 
ยังจะตามค้น
A 
หาครึ่งหนึ่งที่ห
E 
ล่นหาย 
 
 
B 
 
แม้ไม่รู้ว่าเ
C#m 
ป็นใคร
 
เก็บความ
A 
รักรอให้เธอผ่
E 
านมา

 
ปล่อยให้วันและ
B 
คืนรอบตัวหมุน
C#m 
ไป
 
ปล่อยให้ความเ
A 
หงาเข้ามาเป็นเพื่อนใน
E 
ใจ
 
จะแดด จะ
B 
ฝน จะทุกข์ ก็ทน ยิ้ม
C#m 
สู้กันไป
 
บนทางอ้า
A 
งว้างที่ไม่มีผู้ใด

 
*
C#m 
  บางทีก็ยังสง
B 
สัยลึกๆใน
A 
ใจ
 
บางคืนก็เห
B 
งาแทบทนไม่
C#m 
ไหว
 
คนหนึ่งคนของ
B 
ฉันคนนั้นเป็นใ
A 
คร
 
ก็ยังต้อง
B 
ค้นต้องหากันต่อไป

 
**  
E 
..ยังคงรอคอยความ
B 
รักให้ผ่านเข้า
C#m 
มา
 
ยังคงคอยตามค้น
A 
หาครึ่งหนึ่งที่ห
E 
ล่นหาย
 
ยังรอใครคน
B 
นั้นแม้ไม่รู้ว่าเ
C#m 
ป็นใคร
 
ยังเก็บความ
A 
รักรอให้เธอผ่านมา

INSTRU | E | B | C#m | A |

 
E 
ยากมีคนจับ
B 
มือคอยปลอบโยนเมื่อร้
C#m 
อนใจ
 
วันที่
A 
ท้อก็อยากมีคนให้ซ
E 
บไหล่
 
ค่ำคืนเหน็บห
B 
นาวจะกอดเอาไว้แ
C#m 
นบกาย
 
กุมมือเธอ
A 
ไว้คงอุ่นไปทั้งหัวใจ

( * ) ( ** )

E 
ยังคงจะตามค้น
B 
หา 
 
ต่อ
C#m 
ไป
 
ยังมีจริงๆใช่ไ
A 
หม 
 
สักคนสำห
E 
รับฉัน
 
คนที่จะเติมชี
B 
วิตครึ่งๆ 
 
กลาง
C#m 
 
ของ
A 
ฉันให้เต็มสักที

INSTRU | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

E 
รอเพียงใครคนนั้นจะผ่านเข้า
C#m 
มา
 
รอวันที่การค้น
A 
หาของฉันถึงจุดห
E 
มาย
 
รอเธอคนสุดท้
B 
ายที่ฉันจะยอมมอบทั้
C#m 
งใจ
 
รอใครคน
A 
นั้นที่ฉันจะรักตลอดไป

OUTRO | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites