กำลังใจ – คาราวาน


INTRO | Bm | ( 3 Times )

 
โบก มือ
Bm 
ลา…
 
เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน
 
 
กี่ปีจะลับเ
Em 
ลือน
 
ฝากเพลงคอยย้ำเตือน ห
A 
วน 
 
D 
ห้

 
จาก กันไ
Bm 
กล…
 
แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้
 
 
เมื่อใจเราซึ้ง
Em 
ใจ
 
ร่วมทางไม่ร้างไกล ห
A 
มาย 
 
 
D 
มั่น

 
* ขุนเขาไม่อาจข
G 
วาง
 
สายทางเที่ยงธรร
Bm 
มได้
 
ความหวังยังพริ้มพ
Em 
ราย
 
เก่าต
A 
ายมีใหม่เส
D 
ริม
E 
 
ชีวิตที่ผ่าน
G 
พบ 
 
มีลบย่อมมีเ
Bm 
พิ่ม
 
ขอเพียงให้เหมือนเ
Em 
ดิม.. 
 
 
A 
 กำลังใ
D 

 
อย่า อา
Bm 
วรณ์…
 
รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย
 
 
ให้รักเราละ
Em 
ลาย 
 
กระจายในผองชน
 
ผู้ทุกข์
A 
ทนตลอดก
D 
าล

INSTRU | Bm | ( 4 Times ) | Em | Em A | D |

( * ) ( ** )

Bm 
..ให้รักเราละ
Em 
ลาย
 
กระจายในผองชน ผู้ทุก
A 
ข์ทนตลอดก
D 
าล…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites