สวรรค์บ้านนอก – โฮป


INSTRU | C | Dm | F | G | C | C |

 
ฟ้าผ่อง
C 
เพ็ญ งามเด่นคือดั่งสวรรค์ (งามแท้งามว่า)
 
ผู้บ่าวบ้านใด
Dm 
กัน
 
มายืนชม
F 
จันทร์ผู้
G 
เดียวหนอ
C 
อ้าย
 
เจ้าหนุ่ม
Dm 
เอย 
 
เจ้า
F 
หนุ่ม 
 
หนุ่มบ้าน
Dm 
นา
 
ปรารถ
C 
นาหญิงใดมา
Dm 
คอย
 
มายืนใจ
F 
ลอยอยู่
G 
เดียวหนอ
C 
อ้าย

 
พี่ชาย
Dm 
เอย 
 
น้อง
C 
นางเป็นสาวบ้าน
Dm 
นา
 
แค่สบตา พี่ยาก็น่าใจ
C 
หาย
 
ยิ่งยามยิ้มพริ้ม
Dm 
พราย
 
เหมือนชายชวน
F 
เช่นให้
G 
เห็นใจ
C 
อ้าย
 
ข้อยบ่
Dm 
เคยคิดฮัก
C 
ใครที่ไหนไม่
Dm 
มี
 
จิตไมตรี น้องพลีให้พี่เอา
C 
ไว้
 
ผูกพันธะหัว
Dm 
ใจ
 
ไว้เพ็ญเดือน
F 
อ้ายตอบ
G 
ใจน้อง
C 
ด้วย

 
เจ้าหนุ่ม
Dm 
เอย 
 
ฉันจะ
F 
ฮ่อน 
 
 
Am 
ใจ 
 
 
Dm 
ลง
 
สาวบ้าน
C 
ไกล 
 
หัวใจซื่อ
Dm 
ตรง
 
เห็นคงบ่
F 
ฮอดจะ
G 
หลงฮัก
C 
อ้าย

INSTRU | Dm | F | G | C | C |

 
ฟ้าผ่อง
C 
เพ็ญ งามเด่นคือดั่งสวรรค์ (งามแท้งามว่า)
 
ผู้สาวบ้านใด
Dm 
กัน
 
มายืนชม
F 
จันทร์ผู้
G 
เดียวหนอ
C 
เจ้า
 
น้องนาง
Dm 
เอย 
 
พี่
C 
ชายเป็นหนุ่มบ้าน
Dm 
นา
 
ชื่นชีวา สัญญาจะมาหมั้น
C 
หมาย
 
เก็บเกี่ยวข้าวปี
Dm 
กลาย
 
หนาวลมเดือน
F 
อ้ายแต่ง
G 
งานหนอ
C 
เจ้า

INSTRU | Dm | F | G | C | C |

 
ฟ้าผ่อง
C 
เพ็ญ งามเด่นคือดั่งสวรรค์ (งามแท้งามว่า)
 
สองเฮาฮักร่วม
Dm 
กัน
 
ได้ยลชม
F 
จันทร์ส
G 
วรรค์บ้าน
C 
นอก

OUTRO | Dm | F | G | C | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites