เบิดแล้วบ้อฮัก – มนต์แคน แก่นคูน


INTRO | D | Bm | G | A | D |

 
เคยโพสต์ เคยแท็ก
 ถึงอ้
ายอยู่ประจำ
Bm 
       
 
ไปไสม
าไส กะเอิ้นกะถาม เว้าให้อ้
ายฟังทุกวัน
 
ยาม
ที่ใจคิดฮอด 
 
ยังหยอด
ส่งไลน์หากัน
 
คำคม
Bm 
อมยิ้ม 
 
แคปชันหวานๆ
 
เจ้ากะ
ส่งมาให้อ่าน
 อยู่บ่เซา
       

 
แต่ตอนนี้
บ่ฮู้เป็นหยัง
 
หลายๆ อย่าง
Bm 
เบิ่งทรงเงียบเหงา
 
เจ้าบ่โทร
 บ่แท็ก 
 
บ่ไลน์หาคือเก่า
 
คือเฮา
ฮักกันใหม่ 
 
ใหม่       
       

 
* เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
เว้า
F#m 
สู่อ้ายฟัง
Bm 
แน
 
ยังฮัก
กันอยู่ 
 
หรือว่าบ่แคร์
 
บอกแนเ
จ้าคึดจั่งใด๋
 
เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
หรือเจ้า
F#m 
กำลังมีไ
Bm 
 
เจ้าจั่ง
บ่ค่อยสนใจ 
 
คนที่เจ้าเคย
..
 
(บอกว่าฮักคักฮักแน)
 

INSTRU | D | A | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A |

 
เว้าสู่ฟังแน
Em 
 เป็นหยัง
คือบ่คือเก่า
F#m 
 
ใจอ้าย
มันอุกอั่งเอ้า 
 
ย้อนคึดนำ
หลาย       
       

( * )

 
เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
เว้า
สู่อ้ายฟัง
Bm 
แน
 
ยังฮัก
กันอยู่ 
 
หรือว่าบ่แคร์
 
บอกแนเ
จ้าคึดจั่งใด๋
 
เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
หรือเจ้า
F#m 
กำลังมีไ
Bm 
 
เจ้าจั่ง
บ่ค่อยสนใจ 
 
คนที่เจ้าเคย
..
 
บอ
กว่า
ฮักคักฮักแน
Bm 
       
 
เว้า
สู่อ้ายฟังแน..
เบิดฮักกันแล้วบ้อ

OUTRO | D | G | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites