สัญญาได้หม้าย – แท๊ป วชิระ วงเพกา


 
ว่าเธอจะมีฉั
นคนเดียวได้หม้าย
 
และจะมีฉัน
คนเดียวก็พ
 
นี่คือสิ่งเดีย
C#m 
วที่อยากร้องข
F#m 
อ..

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
อยา
กมีความรัก.. 
 
กับใค
รสักคน
 
แต่ไม่รู้
ว่าเขา..จริงใจหม้
าย..
 
ไม่อยากอยู่
คนเดียว 
 
เปล่าเปลี่ย
วในหัวใจ
 
จะมีไห
ม..สักคนที่รัก
จริง

 
* คน ๆ นั้
C#m 
น.. 
 
ก็คือเธ
F#m 
อ..
 
ที่ทำให้เพ้
อ.. 
 
อยู่ทุก
วัน
 
ถ้าหากวันไห
C#m 
น.. 
 
เราได้เป็นแฟ
F#m 
นกัน
 
มีสิ่งเดียวเท่านั้
น..ที่อยากจะขอ 
 
ก่อนจะรัก
กัน..

 
** ว่าเธอจะมีฉั
นคนเดียวได้หม้
F#m 
าย
 
และจะมีฉัน
คนเดียวก็พ
 
นี่คือสิ่งเดีย
C#m 
วที่อยากร้องข
F#m 
อ..
 
ขอ
จากใจของเธ
 
ว่าจะรักกั
C#m 
นไม่มีเปลี่ยนไ
F#m 
 
คือสัญญาใจ
ให้กันและกั
 
ว่าจะมีเธ
C#m 
อคนเดียวเท่านั้
F#m 
 
หนึ่งในใจฉั
Bm 
น… 
 
 
  (ก็คือเธ
อ..)

INSTRU | A | E | D | A |
INSTRU | A | E | D | E |

( * ) ( ** ) ( *** )

 
หนึ่งเดียวคนนั้น 
Bm 
 
ก็คือเธ
อ..

OUTRO | A | F#m | D | E7 | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites