น้ำตาหยดยังกด Like – ต่าย อรทัย


INTRO | Gm F | Gm |
INTRO | Gm | Bb | Gm | F Gm | Bb |

 
รู้เต็มอก
Bb 
 ว่ารักตกกระป๋อง
Gm 
 
บ่ได้ครอบครอง
Eb 
..บ่ได้เป็น
เจ้าของคือ
Bb 
เก่า
 
เพิ่นบ่ฮักแล้ว
Gm 
 เพิ่นลืมเฮาแล้ว 
 
เพิ่นบ่คือเก่า
Cm 
 
ยากที่เรา
ยังห่วงหา 
 
ลืมเพิ่นบ่ได้
Bb 

 
เฝ้าตามส่อง
Bb 
.. 
 
ส่อง
Dm 
เฟสส่องไอจี
Gm 
 
ทั้งที่รู้ดี
Eb 
ว่ามันทำใ
ห้เจ็บดวง
Bb 
ใจ
 
อยู่กับคนนั้น
Gm 
 กอดกับคนนี้ 
 
เบิ่งโพสคราใด
Cm 
 
บาดหัวใจ
แต่ยังติดตาม
Eb 
 ห้ามใจบ่ฟัง
Bb 

 
* น้ำตาหยด
Eb 
 ก็ยังกด Like น้ำตาไหล
Bb 
ก็ยังกดตาม
 
กดหนึ่งทีก็
มีหนึ่งช้ำ 
 
อ่านหนึ่งคำ
Dm 
 หนึ่งคำก็ช้ำหนึ่ง
Gm 
ครั้ง
 
คน
Bb 
เคยฮักสุดใจ 
 
มันลืมบ่ได้เ
Dm 
มื่อใจสุดทาง
Gm 
 
ฝากความหวัง
Eb 
กับความสิ้นหวัง
 
มันเป็นอิหยัง
Dm 
 ที่เปลืองน้ำตา
           
 
 
Eb 
          

 
** บ่อยากแพ้
Bb 
แต่ใจแ
Dm 
พ้ความคิดถึง
Gm 
 
จึงยังเฝ้าดึง
Eb 
 ฉุดความหลัง
 เอาไว้เรื่อย
Bb 
มา
 
เพิ่นบ่แคร์แล้ว
Gm 
 เพิ่นบ่มาแล้ว 
 
เรายังยังค้าง
Cm 
คา
 
(ยังเก็บรักษา
 สัญญา
Eb 
ของคนฮัก
Bb 
จาง)
 
(เข็มนาฬิกา
 ลบแววตา
Eb 
เคยซึ้งบ่ไ
Bb 
ด้)

INSTRU | Gm F | Gm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm | Dm F | Bb |

( * ) ( ** )

OUTRO | Dm F | Bb | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites