เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย – มนต์แคน แก่นคูน


INTRO | Em | C | Am | B |
INTRO | Em D | C Bm | C Am | Bm | Em |

 
บ่ต้องเว้าดอกหล่า
Em 
 
ประหยัดไว้สา
คำอธิบาย
Em 
 
บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย
Am 
 
ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น
Bm 
 
กะบ่แม่นฮักดอกติ๊
Am 
 
กับหลายปีที่
Bm 
เฮามีหยังกัน
 
เมื่อบ่มีเ
Bm 
ยื่อใยต่อความฝัน
 
ก็ถึงวัน
Bm 
อ้ายต้องอก
Em 
หัก

 
* คงเบิ่ดคัก
Am 
เบิ่ดแนแล้วเนาะ
 
บ่มีทาง
ไปต่อแล้วน้อ
ฮัก
 
เป็นย้อนหยัง
Em 
อ้ายบ่อยากฮู้จัก
Am 
 
แต่เสียใจคัก
 เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา

 
** เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย
Am 
 
เจ้าทำท่า
Bm 
ฮักหลายจนอ้าย
เชื่อ
 
สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคย
Am 
เบื่อ
 
ก็เพื่อความฝัน
 เพื่อคำสัญ
Bm 
ญา
 
นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย
Am 
 
บัดสิไปเ
Bm 
ว้าง่าย ๆ ว่าจบหนา
Em 
 
ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา
Am 
 บ่มีค่า
 
บ่มีแฮง
Bm 
.. 
 
สิเหนี่ยวรั้ง
Em 

INSTRU | Em | Em | Am | Bm |
INSTRU | Em D | Bm Em | Am Bm | Em |

 
บ่ต้องเว้าดอกหล่า
Em 
 
เอาเก็บไว้สา
คำว่าห่วงหลาย
Em 
 
ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย
Am 
 
ได้สาใจกับฮักที่พ่าย
Bm 
พัง
 
เวลาดีดีของชีวิต
Am 
 
ที่อ้ายอุทิศ
Bm 
เพื่อเฮาทุกอย่าง
 
ระเบิดเวลา
Bm 
เจ้าฝังไว้ที่ปลายทาง
 
คือฮักฮ้างฮ้าง
Bm 
 โอ๊ย.. 
 
มันเจ็บ
Em 
คัก

( * ) ( ** )

 
อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมา
Am 
 
เจ้าบ่เคย
 เจ้าบ่เคย
Bm 
..
 
บ่เคยฮัก
Em 
อ้ายเลย…

OUTRO | Bm | C D | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites