สิได้สมใจอ้าย – อัน พิไลพร


INTRO | F#m  E | D | ( 2 Times )
INTRO | Bm E | C#m  F#m E | D | E |

 
ชีพ
F#m 
จรหัวใจเ
ริ่มเบิดความ
ถี่
 
ตั้ง
F#m 
แต่ฮู้ว่าอ้าย
 มีเขานั้น
 
สัญญาณ
Bm 
บอกลางบ่ดี
 
เริ่มมีไ
C#m 
ม่เข้าใจกัน
F#m 
 
สร้า
งเงื่อนไขเ
ขาคนนั้นได้เดินเข้า
มา

 
ทุก
F#m 
เวลาอ้ายพร้อม
 สิถิ่มน้อง
ไป
 
แต่หั
F#m 
วใจของน้อง
 บ่พร้อมสิลา
 
อ้ายเป็น
Bm 
อะไหล่หัว
ใจ
 
ขาดอ้าย
C#m 
น้องคงเป็นบ้า
F#m 
 
ผู้ม
าหลัง
ได้สิเข้ามา
 ครอบครองใจอ้
าย

 
* ย้อนว่าฮักหลาย
C#m 
 บ่ได้เตรียมหัวใจ
 
เอาไว้เ
F#m 
ผื่อยามเจ็บ 
 
บ่ฮู้ว่าเสต็ป
C#m 
ต่อไป
 
บัดยามเจ็บหลาย
F#m 
สิตายหรืออยู่
 
แต่ที่
ฮู้ๆ..
น้องทนอยู่แ
บบนี้บ่ได้

 
** ปล่อยให้น้องตาย
ยังสิง่ายกว่า
 
ให้ทนอยู่แ
C#m 
บบบ่มีอ้าย
F#m 
 
ให้ทนอยู่เ
บิ่งภาพบาดใจ
 
ให้น้องตาย
กะยังง่ายกว่า
C#7 
 
พาเขา
Bm 
มาให้ฮู้จัก
สิให้น้องยืน
C#m 
ต้อนรับ
 
เขานำให้สมดั่งใจเ
F#m 
ลยบ่อล่ะ
 
สิได้ตาย
ลงโลงต่อหน้า
 ให้มันสมใจอ้าย

INSTRU | D E | C#m  F#m  E |
INSTRU | D E | A C# |
INSTRU | Bm E | C#m  F#m  E | D E | A |

( * ) ( ** )

 
ปล่อยให้น้องตาย
Bm 
..       จั
งสิสมใจอ้าย 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites