Good Morning Teacher – อะตอม ชนกันต์


 
ครั้
Fmaj7 
งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอน
Em7 
ทุกอย่าง
 
ว่ารัก
Fmaj7 
แท้จริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไร
 
ได้
Fmaj7 
บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวัง
Em7 
เมื่อเธอจากไป
 
ได้รู้ก
Fmaj7 
ารโดนหักหลังเจ็บปวดเพียงไหน
 
แต่ผ่าน
Am7 
มานานแล้ว

 
* เรื่อง
Dm7 
มันเก่า 
 
จบ
Em7 
ไปตั้งนานแล้ว
 
เรื่อง
Dm7 
ของเรา 
 
ผ่าน
Em7 
ไปตั้งนาน
 
แต่บทเรียน
Dm7 
นั้นยังอยู่ 
 
สวัส
Em7 
ดีครับคุณครู
 
บังเอิญ
Bb 
เหลือเกินที่วันนี้พบกัน

 
** Good mor
Fmaj7 
ning teacher, how are you today?
 
I’m fine
Em7 
, I’m okay. Better than our yest
Am7 
erday.
 
Morn
Fmaj7 
ing teacher, how are you today?
 
I’m fine
Em7 
, I’m okay. Better now that you’r
Am7 
 
away.

INSTRU | Fmaj7 |

 
รู้แ
Fmaj7 
ล้วฉันเจอเธอเพื่อได้เรียนรู้ทุ
Em7 
กอย่าง
 
ว่ารัก
Fmaj7 
แท้จริงไม่มั่นคงเสมอไป
 
หัว
Fmaj7 
ใจคนเปลี่ยน สีได้เร็วกว่า ไม้
Em7 
กำลังผลัดใบ
 
อย่าไว้ใ
Fmaj7 
จคำว่ารักที่ใครบอกไว้
 
แต่ผ่าน
Am7 
มานานแล้ว 

( * ) ( ** ) ( ** )

OUTRO | Fmaj7  | Em7 | Am7  Fmaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites