บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า – อาม ชุติมา


INTRO | Eb | Gm | Ab | Bb | ( 2 Times )

 
อ้ายมัน
Eb 
ซัว.. 
 
หรือว่าน้องมัน
Gm 
โง่
 
สับราง
Ab 
ได้อย่างลงโต
Bb 
โพดโพอิหลี
Eb 
      
Eb7 
 
เหงา
Ab 
 อ้ายก็แวะ
Abm 
มา 
 
เบิดเวลา
Gm 
แล้วอ้ายกะ
Cm 
หนี
 
แม้ว่าน้อง
Fm 
สิเฮ็ดดีกับอ้ายส่ำใด๋
Bb 

 
โตจริง
Eb 
บ่ต้องติงคีง 
 
เขากะสำ
Gm 
คัญ
 
โตสำรอง
Fm 
คือจั่งน้องนั่น
Bb 
ได้แต่สำคัญ
Eb 
โต      
Eb7 
 
น้อง
Ab 
มันแค่เหล้าขาว
Abm 
 น้อง
Gm 
มันสาวเหล้า
Cm 
โท
 
รูปลักษ
Fm 
ณ์มันบ่น่าโชว์
Bb 
คือจั่งเหล้า
Eb 
นอก

 
* บ่มีฮักแท้ใ
Ab 
นวงเหล้า
Abm 
 จักสิเว้า
Gm 
อิหยังหลาย
Cm 
 
ถึงว่าน้อง
Fm 
จะรักมากมาย
Bb 
 แต่อ้ายแค่รู้สึ
Eb 
กดี
 
ในใจของอ้าย
Ab 
มีเขาอยู่
Abm 
 
ตำจอกจนวิน
Gm 
กะบ่ได้อยู่.. 
 
ในใจข
Cm 
องพี่
 
ผู้สาวเหล้าขาว
Fm 
 ผู้บ่าวงเหล้าสี
Bb 
ฮู้ดีมันต่าง
Eb 
กัน

INSTRU | Eb | Gm | Ab | Bb |
INSTRU | Ab | Gm | Ab | Eb |
INSTRU | Fm | Gm | Ab | Bb |

 
ไผว่
Ab 
าฮักแท้
Abm 
มันแพ้
Gm 
ชิดใกล้
Cm 
 
ขนาดเขา
Fm 
อยู่ตั้งบักไกล
Bb 
 ใจอ้ายยังมีแ
Eb 
ต่เขา
 
เกือบ
Ab 
สิดีแล้ว 
 
เรื่อง
Gm 
ระหว่างเรา
Cm 
 
แต่อ้าย
Fm 
กะมีเขาอยู่ในใจ
Bb 
 โอ้ย..

( * ) ( * )

 
ผู้สาวเหล้าขาว
Fm 
 ผู้บ่าวงเหล้าสี
 
ฮู้โตดี.
Bb 
 
ว่าควรสิอยู่จุดใด๋…

OUTRO | Eb | Gm | Ab | Bb | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites